Schenkingsvrijstelling 2018

De Schenkingsvrijstelling 2018

 

Als u een schenking doet heeft de verkrijger te maken met de schenkbelasting.
Pas als de waarde van de schenking hoger is dan het vrijgestelde bedrag moet de verkrijger schenkbelasting betalen. Om belastingvrij te kunnen schenken dient het te schenken bedrag niet hoger te zijn dan de schenkingsvrijstelling 2018. Door het doen van schenkingen (in geld of op papier) verlaagt u uw vermogen waardoor er minder erfbelasting verschuldigd wordt over uw erfenis bij uw overlijden. Bereken hier uw schenkbelasting. Ieder jaar veranderen de bedragen. De schenkingsvrijstelling 2017 is dus anders

 

Op dit moment (belastingjaar 2018) zijn er vier vrijstellingen:

1. de algemene schenkingsvrijstelling 2018: € 2.147,- per verkrijger.

2. de vrijstelling voor de schenking van ouders aan kinderen:
- de jaarlijkse vrijstelling: € 5.363,- per kind.
- de eenmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen: € 25.731,- per kind mits, het kind tussen de 18 en 40 jaar is en niet eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling.

3. de bovenstaande eenmalig verhoogde vrijstelling aan een kind kan worden verhoogd tot € 53.602,- per kind, mits de schenking door het kind wordt gebruikt voor de kosten van een dure studie.

4. Daarnaast geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van  € 100.800,- aan mits dit bedrag gebruikt voor de verkrijging/verbouwing van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld/restschuld.

 

Op de site van de belastingdienst staan alle bedragen en voorwaarden uitgebreid beschreven.


Goede doelen hoeven geen schenkbelasting te betalen. Daar kunt u belastingvrij aan schenken. Zij dienen wel door de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) te zijn gekwalificeerd.
Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u ook na uw overlijden een schenking uit uw nalatenschap doen aan personen of goede doelen. Hier vindt u een voorbeeld testament en de kosten testament. Meer informatie: nalaten aan goede doelen.

Met een goed levenstestament kunt u er voor zorgen dat er (ten laste van uw vermogen) kan worden geschonken ook als u uw wil niet meer kan bepalen. Bijvoorbeeld bij dementie of een bij een ongeval.