Opvullegaat

Een opvullegaat is een clausule in uw testament waarmee de langstlevende invloed kan uitoefenen op de te betalen erfbelasting. Voor een uitgebreide uitleg klikt u hier