De executeur testamentair

Wie is de executeur testamentair?

De executeur testamentair is een persoon of erfenisbeheer-stichting die in een testament is aangewezen om de erfenis zelfstandig af te handelen. De executeur handelt dan namens de erfgenamen om alle zaken rondom de afwikkeling van de erfenis te regelen. De executeur moet lopende zaken afronden en de schulden van de erfenis voldoen. Voor zover het nodig is om de schulden van de erfenis te voldoen kan de executeur ook goederen uit de erfenis namens de erfgenamen verkopen. Bekijk via deze link een voorbeeld testament met executeur benoeming. Het doen van aangifte voor de erfbelasting behoort ook tot de taak van de executeur.

Waarom een executeur benoemen?

Het benoemen van een executeur zorgt in het algemeen voor een snellere en meer efficiëntere afwikkeling van de erfenis aangezien niet voor alle formaliteiten de handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. De executeur heeft het voortouw in de afwikkeling en kan daardoor onenigheid bij de afwikkeling van de erfenis voorkomen. Door middel van een verklaring van executele of verklaring van erfrecht kan de executeur aantonen dat hij zelfstandig bevoegd is de erfenis af te wikkelen.

Wat doet de executeur?

De executeur is niet bevoegd om de erfenis (ook wel nalatenschap genoemd) te verdelen. Dit kan alleen door de erfgenamen gebeuren. Wel biedt het erfrecht de mogelijkheid dat de executeur extra bevoegdheden worden gegeven in het testament. Bijvoorbeeld om ook de erfenis zelfstandig te kunnen verdelen en/of zonder toestemming van de erfgenamen goederen te verkopen. Hiervoor dient in het testament de executeur tevens tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd te worden. Met deze extra bevoegdheden als afwikkelingsbewindvoerder kan er door de executeur/afwikkelingsbewindvoerder zelf bepaald worden hoe de erfenis wordt verdeeld onder de erfgenamen. U kunt ook iemand aanwijzen die tijdens uw leven u kan vertegenwoordigen. Dat regelt u met een levenstestament.

Wat moet ik regelen?

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en voor de verdeling van de erfenis. Er moet aangifte erfbelasting & inkomstenbelasting worden gedaan. Totaal duurt dit traject al gauw 11 maanden en is het best complex.

Wie moet dit regelen?

Het regelwerk ligt meestal in handen van 1 persoon. Dit kan een executeur zijn, een van de erfgenamen of iemand anders. We zien echter vaak dat mensen het spannend vinden om de afwikkeling voor alle erfgenamen goed en volledig uit te voeren.

Wat zijn de kosten?

Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Bijv. de kosten van de uitvaart, Verklaring van Erfrecht, erfbelasting, de notaris en/of voor een accountant of adviseur. Je wilt zo laag mogelijke kosten, maar wel dat het goed wordt uitgevoerd.

Plan een gratis gesprek in met Thuisnotaris.nl

Bespreek samen met Thuisnotaris je situatie, gebruik de opzegdienst en maak de juiste keuzes voor de erfbelasting, regel je nalatenschap goed en volledig. Lees hier meer voor ondersteuning bij het regelen van de nalatenschap.