De executeur testamentair

De executeur testamentair is een persoon of erfenisbeheer-stichting die in een testament is aangewezen om de erfenis zelfstandig af te handelen. De executeur handelt dan namens de erfgenamen om alle zaken rondom de afwikkeling van de erfenis te regelen. De executeur moet lopende zaken afronden en de schulden van de erfenis voldoen. Voor zover het nodig is om de schulden van de erfenis te voldoen kan de executeur ook goederen uit de erfenis namens de erfgenamen verkopen. Bekijk via deze link een voorbeeld testament met executeur benoeming. Het doen van aangifte voor de erfbelasting behoort ook tot de taak van de executeur.

Het benoemen van een executeur zorgt in het algemeen voor een snellere en meer efficiëntere afwikkeling van de erfenis aangezien niet voor alle formaliteiten de handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. De executeur heeft het voortouw in de afwikkeling en kan daardoor onenigheid bij de afwikkeling van de erfenis voorkomen. Door middel van een verklaring van executele of verklaring van erfrecht kan de executeur aantonen dat hij zelfstandig bevoegd is de erfenis af te wikkelen.

De executeur is niet bevoegd om de erfenis (ook wel nalatenschap genoemd) te verdelen. Dit kan alleen door de erfgenamen gebeuren. Wel biedt het erfrecht de mogelijkheid dat de executeur extra bevoegdheden worden gegeven in het testament. Bijvoorbeeld om ook de erfenis zelfstandig te kunnen verdelen en/of zonder toestemming van de erfgenamen goederen te verkopen. Hiervoor dient in het testament de executeur tevens tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd te worden. Met deze extra bevoegdheden als afwikkelingsbewindvoerder kan er door de executeur/afwikkelingsbewindvoerder zelf bepaald worden hoe de erfenis wordt verdeeld onder de erfgenamen.
U kunt ook iemand aanwijzen die tijdens uw leven u kan vertegenwoordigen. Dat regelt u met een levenstestament.

Wilt u meer informatie over de executeur of bent u zelf executeur in een erfenis? Neem dan contact op met de notaris voor advies.