Testament opvragen

Hoe een testament opvragen?

Het testament van een overledene wordt bewaard door de (opvolger van) de notaris die dat destijds gemaakt had. Om er achter te komen of een overledene een testament had gemaakt, kunt u contact opnemen met het Centraal Testamentenregister.

Het Centraal Testamentregister

In het Centraal Testamentregister wordt bijgehouden of iemand een testament had gemaakt.  Als uit het register blijkt dat een overledene een testament had gemaakt, wordt daar vermeld wanneer dat was en welke notaris dit nu bewaart.

Contact met de notaris

Vervolgens kunt u contact opnemen met de notaris die het testament bewaart. De inhoud van een testament is geheim. De notaris controleert daarom eerst of u bevoegd bent om inzage te krijgen in het testament. Als u bevoegd bent om inzage te hebben in het testament, kunt u een afspraak maken met de notaris om het testament in te zien en te bespreken. Ook kunt u er dan een kopie van krijgen. Als blijkt dat u erfgenaam of executeur bent, kunt u de stappen nemen om tot afwikkeling van de erfenis over te gaan. In het testament kan daar een regeling over opgenomen zijn.

 

Klik hier voor informatie over het afwikkelen van de erfenis.