Verklaring van Erfrecht

Wie is erfgenaam? 

Wanneer iemand is overleden is het de vraag wie de erfgenamen van de overledene zijn? Met een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie de erfenis beheert en wie daarover mag beschikken. Instanties willen weten wie de erfgenamen zijn en/of wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren. Om deze informatie te verkrijgen vragen zij aan degene die zich meldt om een verklaring van erfrecht te overleggen. 

Verklaring van Erfrecht

De notaris stelt de verklaring van erfrecht op. Soms zijn de erfgenamen van belang en soms volstaat een verklaring over de executeur of het bewind. De notaris zal onderzoek gaan doen naar alle erfgenamen en stelt het aantal erfgenamen vast. Er wordt door de notaris onder meer informatie opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister, de gemeentelijke basisadministratie en eventueel het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Als er een testament is, dan wordt deze beoordeeld door de notaris. Bekijk hier een voorbeeld testament. Als de notaris zijn onderzoek heeft afgerond geeft de notaris de verklaring af. de akte van Erfrecht wordt dan opgemaakt in de vorm van een notariele akte.


Soms wordt een verklaring van executele opgesteld. Hierin wordt alleen vermeld wie de executeur testamentair is van de erfenis van de overledene. De executeur is de afwikkelaar van de erfenis en regelt tevens de erfbelasting aangifte. Wanneer er geen executeur is benoemd wordt er vaak door erfgenamen een volmacht afgegeven aan een van de erfgenamen. Deze gevolmachtigde erfgenaam kan dan namens de andere erfgenamen de nalatenschap zelfstandig beheren. Er kan ook een bewindvoerder optreden die het erfdeel van een erfgenaam na de afwikkeling van de erfenis beheert. Een bewindvoerder moet in het testament van de overledene zijn benoemd.

Wat moet ik regelen?

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en voor de voor verdeling van de erfenis. Om dit te regelen vragen veel instanties een Verklaring van Erfrecht. Een officiële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn.

Wie moet dit regelen?

Het regelwerk lig meestal in handen van 1 persoon. deze persoon is bevoegd  om de nalatenschap af te wikkelen. Dit kan een executeur zijn of een van de erfgenamen. Het aanvragen van een Verklaring van Erfrecht moet door 1 persoon gedaan worden. Ook ligt het contact met de notaris bij deze persoon. Als bijvoorbeeld uit het onderzoek notaris een vraag komt, kan deze persoon die beantwoorden.

 

Als alle verklaringen van de betrokken erfgenamen door ons zijn ontvangen en de gemeente ons de persoonsgegevens bevestigd heeft, mag de Verklaring van Erfrecht afgegeven worden door de notaris. Het zal altijd even duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven. Bijvoorbeeld als erfgenamen moeilijk te achterhalen zijn of dat er eerst een gesprek is over de verklaring van erfrecht nodig is en voor welke situatie.

 

Vraag hier gemakkelijk en snel een verklaring van erfrecht aan.