Verklaring van Erfrecht

Wie is erfgenaam? 

Wanneer iemand is overleden is het de vraag wie de erfgenamen van de overledene zijn? Met een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie de erfenis beheert en wie daarover mag beschikken. Instanties willen weten wie de erfgenamen zijn en/of wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren. Om deze informatie te verkrijgen vragen zij aan degene die zich meldt om een verklaring van erfrecht te overleggen.

Verklaring van Erfrecht

De notaris stelt de verklaring van erfrecht op. Soms zijn de erfgenamen van belang en soms volstaat een verklaring over de executeur of het bewind. De notaris zal onderzoek gaan doen. Er wordt door de notaris onder meer informatie opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister, de gemeentelijke basisadministratie en eventueel het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Als er een testament is, dan wordt deze beoordeeld door de notaris. Bekijk hier een voorbeeld testament.


Soms wordt een verklaring van executele opgesteld. Hierin wordt alleen vermeld wie de executeur testamentair is van de erfenis van de overledene. De executeur is de afwikkelaar van de erfenis en regelt tevens de erfbelasting aangifte. Wanneer er geen executeur is benoemd wordt er vaak door erfgenamen een volmacht afgegeven aan een van de erfgenamen. Deze gevolmachtigde erfgenaam kan dan namens de andere erfgenamen de nalatenschap zelfstandig beheren. Er kan ook een bewindvoerder optreden die het erfdeel van een erfgenaam na de afwikkeling van de erfenis beheert. Een bewindvoerder moet in het testament van de overledene zijn benoemd.

 

Direct regelen?

Indien u meer informatie wenst over de verklaring van Erfrecht kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij werken samen met Thuisnotaris