AWBZ zorgbijdrage testament

De AWBZ zorgbijdrage

 

De zorgbijdrage is voor veel ouderen een stuk hoger geworden. De zorgbijdrage wordt sinds 1 januari 2013 ook over het vermogen berekend. Dat kan tot financiele problemen leiden bij ouderen. Er zijn diverse mogelijkheden om deze problemen op te lossen. De AWBZ regeling bestaat inmiddels niet meer en is nu vervangen door de WLZ en WMO.  

 

Niet alleen het inkomen maar ook het (box 3) vermogen bepaalt de hoogte van de zorgbijdrage. Voortaan moet er 12% van het vermogen bij het inkomen opgeteld worden. De eventuele erfenis van de kinderen als gevolg van het overlijden van een van de ouders wordt hierbij tot het vermogen van de langstlevende gerekend.   Als er geen contant geld is om de hoge zorgbijdrage te kunnen betalen, bijvoorbeeld als het vermogen in het huis zit, dan kan dit tot problemen leiden.

De belangrijkste oplossingen in het kort:
- een goed testament met opvullegaat en AWBZ-clausule
- vermogen verlagen door (papieren) schenkingen te doen
- een volmacht geven (levenstestament) met mogelijkheid tot schenken
- woz-waarde box 3 woning verlagen (bezwaar maken)

 

De AWBZ clausule ziet erop dat de kinderen hun erfenis kunnen opeisen indien de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Daardoor voorkomen de kinderen dat hun erfenis op gaat aan eigen bijdrage aan de zorgkosten voor de langstlevende. Zonder AWBZ clausule in het testament kunnen de kinderen hun erfenis niet opeisen. Als er een tweetrapstestament is opgesteld dan zijn de kinderen onterfd bij het eerste overlijden en heeft de AWBZ clausule geen nut. Een opvullegaat kan wel interessant zijn omdat de langstlevende dan na het overlijden van de eerstgestorvene kan beslissen hoe groot de erfenisdelen van de kinderen worden. Verwacht de langstlevende een spoedige opname in een zorginstelling dan kan het verstandig zijn hier rekening mee te houden bij het vaststellen van de erfdelen van de kinderen. Wilt u een voorbeeld zien van de AWBZ clausule klik dan hier. Via NuNotariaat regelt u standaard en zonder meerkosten een opvullegaat en AWBZ clausule in uw testament. 

 

Door het maken van een levenstestament (volmacht) kunt u er voor zorgen dat er schenkingen gedaan kunnen worden ook als u niet meer in staat bent uw wil te bepalen. Dit kunt u tegenwoordig ook goed online regelen. Wilt u een voorbeeld levenstestament inzien klik dan hier.