Echtscheiding testament

Echtscheiding testament

Als u gaat scheiden of gescheiden bent is het verstandig om te bekijken hoe het zit met uw erfenis. Wanneer u geen testament heeft gemaakt is de wet van toepassing en erft uw ex partner, na de scheiding, niet meer van u. Als u kinderen heeft, zijn na de echtscheiding alleen uw kinderen nog uw erfgenamen. Als u in het verleden wel een testament heeft gemaakt, kijk dan goed na wat hierover vermeld staat en laat, zo nodig, het testament wijzigen. Via deze link ziet u een voorbeeld testament.

Kan mijn ex-partner van mij erven?

Maar hier zit nog wel een vervelend addertje onder het gras als u gezamenlijke kinderen heeft met uw ex partner. Want ook als uw ex-partner niet meer rechtstreeks van u erft, kan dit via een ‘omweg’ (via de gezamenlijke kinderen) toch nog wel gebeuren. De geldt zowel voor partners die getrouwd waren als voor partner die een samenlevingscontract hadden.

Wanneer, na uw dood, een van uw kinderen overlijdt, en dat kind nog ongehuwd is en/of geen kinderen heeft (en geen testament), dan heeft dat kind op grond van de wet als erfgenamen: zijn broers/zusters en nog levende ouder (uw ex-partner dus!). Uw ex partner krijgt, via uw kinderen, alsnog een deel van uw erfenis in handen. Een goed testament opstellen na een echtscheiding is dan aan te raden.

Erven van ex-partner voorkomen

Om vererving naar uw ex-partner te voorkomen kunt u een specifieke tweetraps-regeling in uw testament na scheiding opnemen. Hiermee zorgt u ervoor dat uw nalatenschap nooit via uw kinderen nog bij uw ex partner terecht zal gaan komen.

 

Kijk hier voor meer informatie over hoe onterven werkt.

Veel mensen regelen hun testament online

Wilt u iemand onterven? Dit kunt u met een testament vastleggen? Thuisnotaris kan u hierbij goed helpen! Er zijn veel notarissen in Nederland waar u een testament kunt laten opmaken. Thuisnotaris biedt de laagste prijs met de beste persoonlijke dienstverlening! Klik op de link om het zelf te bekijken https://thuisnotaris.nl/testamenttest

Beste prijs en dienstverlening

Snel en eenvoudig online uw testament regelen tegen de scherpste prijs. De kosten voor het opstellen van een testament verschillen enorm. Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Ongeacht de keuze van het pakket krijgt u altijd een verslag in begrijpelijke taal en een controlegesprek over wat u hebt ingevuld. Zo weet u zeker dat alles goed is en u het goed heeft geregeld.