Over Testament Test

Veel mensen willen graag weten hoe het geregeld is met hun erfenis en wat ze eventueel nog kunnen regelen om het te verbeteren. In de praktijk blijkt dat het erfrecht best lastig kan zijn en bovendien dat het per situatie anders kan zijn. Testament Test is gemaakt om op basis van een aantal eenvoudige vragen, snel en eenvoudig meer duidelijkheid te geven over uw eigen situatie en uw mogelijkheden.


Daarnaast laat de TestamentTest de vele mogelijkheden zien om goede doelen te steunen na uw overlijden. In de praktijk blijkt dat veel mensen best bereid zijn om een goed doel te steunen na hun overlijden maar dat ze niet goed weten op welke wijzen dit mogelijk is. Ook wordt het onderwerp 'goede doelen steunen' in veel gevallen simpelweg niet besproken als een testament wordt gemaakt bij de notaris.

De TestamentTest hoopt hierin verandering te brengen door ook aandacht te schenken aan goede doelen in het testament advies.

De TestamentTest is gemaakt in samenwerking met deskundige notarissen en fiscalisten. De teksten en adviezen worden regelmatig gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd. De teksten op deze website staan onder redactie van Mr Bart Lever, notaris Meppel.
Bart Lever heeft een aantal columns geschreven op deze website. Klik hiervoor op deze link: columns notaris meppel

 

notaris meppel Lever

De TestamentTest geeft u een globaal en algemeen informerend advies op basis van de door u gegeven antwoorden. Er kunnen meer factoren een rol spelen bij de keuze voor een testament. Aan de uitkomst van deze test kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Via Thuisnotaris kunt u uw persoonlijke situatie laten vastleggen in een testament en/ of levenstestament.

 

TestamentTest werkt samen met Goede Doelen Nederland (branche organisatie van goede doelen) te Amsterdam. TestamentTest, betrokken notarissen en Goede Doelen Nederland zijn niet aansprakelijk voor alle gevolgen voortvloeiend uit het getoonde advies.