Nalatenschap

De nalatenschap

Met de nalatenschap wordt bedoeld alle bezittingen en schulden die overgaan op uw erfgenamen op het moment dat u overlijdt. Het wordt ook wel de erfenis genoemd. In het erfrecht wordt dit geregeld. Degenen die recht hebben op uw nalatenschap worden uw erfgenamen genoemd. Er zijn twee manieren waardoor u erfgenaam kunt worden. Door de wettelijke vererving of door benoeming in een testament (zie: voorbeeld testament).

Geen testament

Als een overledene geen testament had gemaakt dan is de wettelijke vererving van toepassing. De wettelijke vererving is gebaseerd op de (familie)relatie. U handelt de erfenis af volgens de wet. Ook hier kunt u kiezen voor zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Het is belangrijk hier goed over na te denken. Soms kan er nl sprake zijn van een negatieve nalatenschap. Als u de erfenis zuiver aanvaardt, bent u ook aansprakelijk voor alle schulden. Indien u beneficiair aanvaardt hoeft u zich geen zorgen te maken voor bijv. een onverwachte schuld zie: erfgenamen. Meer informatie kunt u ook vinden op rechtspraak.nl.

Wel een testament

Wanneer u kiest voor een testament opstellen kunt u zelf u erfgenamen aanwijzen en daarnaast nog verschillende andere zaken regelen. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een executeur, regelingen ten behoeve van uw partner of uw kinderen zoals voogdij en bewind of het besparen van erfbelasting. Door de testamenttest te doen ziet u meteen welke regelingen voor uw persoonlijke situatie van belang kunnen zijn. 

Hoe af te afhandelen?

Nadat iemand is overleden is het van belang dat de nalatenschap afgehandeld gaat worden. Ook zal er aangifte voor de erfbelasting gedaan moeten worden. Het uitgangspunt in de wet is dat de erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn om de nalatenschap af te handelen. Dit kan in de praktijk onhandig zijn bijvoorbeeld omdat een erfgenaam ver weg woont of als er spanningen zijn tussen de erfgenamen. Door het aanwijzen van een executeur testamentair voorkom je dit. Een besluit via de rechter voorkom je hier in veel gevallen mee. De executeur is zelfstandig bevoegd om de nalatenschap af te handelen. Met een verklaring van erfrecht kunt u aan anderen aantonen dat u bevoegd bent om de nalatenschap te beheren. Alles wat overblijft wordt verdeeld onder erfgenamen. U moet hiervoor wel erfgenaam zijn en aangeven of u de nalatenschap aanvaard of verwerpt.

 

Met een goed testament zorgt u ervoor dat uw nalatenschap goed is geregeld. Dit geeft rust en duidelijkheid voor alle betrokkenen. Als u ook wilt regelen wie u zaken regelt tijdens uw leven (als u dat niet meer kunt) dan kunt u een levenstestament maken.

Erfenis Beheer

ErfenisBeheer ondersteunt u bij de afhandeling van een erfenis. Ook is het mogelijk dat Erfenis Beheer de gehele afhandeling van u overneemt als u dat wenst. Neem hier contact op met Erfenis Beheer 

 

Ondersteuning bij het regelen// afwikkelen

Je moet van alles regelen en er komt veel op je af. Ook de nalatenschap (erfenis) moet worden geregeld. Dit is een formele en complexe aangelegenheid, waar de regels en keuzes van het erfrecht gelden. Wist je bijvoorbeeld dat je bij de aangifte erfbelasting allerlei keuzes kunt maken waarmee je kunt sturen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden? Thuisnotaris vertelt je graag wat er allemaal bij komt kijken!