Het Kindsdeel

 

Het Kindsdeel in de erfenis

 

Met het kindsdeel wordt veelal bedoeld het gedeelte van de erfenis van een ouder waar een kind recht op heeft. De vraag is dan vervolgens hoe groot dat kindsdeel is en wanneer een kind dit kan opeisen. Dat hangt van een aantal factoren af.

Is er wel een testament gemaakt?
Als een ouder een testament heeft gemaakt dan hangt het van de inhoud daarvan af hoe groot het kindsdeel is en wanneer een kind daar aanspraak op kan maken.
Vaak hebben ouders een zogenaamd langstlevende testament gemaakt waarbij de kinderen en de langstlevende ouder ieder een gelijk erfdeel hebben. De kinderen krijgen bij een langstlevende testament echter nog niets in handen. Pas als de langstlevende ouder is overleden krijgen zij hun kindsdeel in handen.

 

Is er geen testament gemaakt?
In dat geval is de wet van toepassing. Het erfrecht regelt wie de erfgenamen zijn van een overledene. In een situatie van ouders en kinderen geldt er een wettelijke langstlevende regeling, de wettelijke verdeling. In dat geval kunnen de kinderen hun kindsdeel niet opeisen zolang de langstlevende ouder nog in leven is. Pas na het overlijden van de langstlevende ouder kunnen kinderen hun kindsdeel opeisen.

 

Kind heeft recht op zijn legitieme portie
Als een kind is onterfd dan heeft dat kind altijd recht op een minimum 'erfdeel'. Dit heet de legitieme portie. Dat kan niet uitgesloten worden in een testament. Hiervoor moet het onterfde kind een beroep doen op zijn legitieme portie bij de erfgenamen (binnen 5 jaar na het overlijden). Het kind krijgt dan alleen een vordering in geld op de nalatenschap bij de erfgenamen. De erfgenamen zullen de legitieme portie moeten voldoen. De hoogte van de legitieme portie is gelijk aan de helft van het wettelijk erfdeel van een kind.