Erfbelasting

De Erfbelasting

 

Als u een erfenis heeft ontvangen dan moet u daar in principe erfbelasting over betalen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de de volgende punten:

  • de waarde van uw erfdeel;
  • uw relatie met de overledene.

Afhankelijk van uw relatie met de overledene is er een vrijstelling van heffing erbelasting van toepassing (zie de tabel hieronder). Het deel van de waarde van uw erfdeel dat boven de vrijstelling komt wordt belast met een percentage behorend bij uw relatie met de overledene. De erfgenamen of de executeur zorgt voor de aangifte erfbelasting (ook wel successierecht genoemd).

 

Voorbeeld erfbelasting

Een kind van een overledene heeft in 2016 een vrijstelling van 20.148,- euro. Als de waarde van het erfdeel van een kind hoger is dan die vrijstelling, wordt alleen dat hogere gedeelte belast met een percentage van 10%, voor zover die waarde niet boven 121.902 euro komt. Komt het daar wel boven, dan is het gedeelte daar boven belast met een percentage van 20%.   

 

Goede doelen
Goede doelen (met ANBI status) hoeven geen erfbelasting te betalen over door hen ontvangen erfenis of legaat. Nalaten aan goede doelen is volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. 

 

In de tabellen wordt met partner bedoeld: echtgenoten, geregistreerd partners of partners met een samenlevingscontract.

 

Vrijstelling erfbelasting in 2016

 Verkrijger   Vrijstelling in euro's 
 Partner  636.180
 Kinderen en kleinkinderen   20.148
 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen  60.439 
 Ouders  47.715
 Alle overige verkrijgers  2.122


Tarieven schenk- en erfbelasting in 2016

 Deel van de belaste verkrijging in euro's  Partner of kinderen     Andere afstammelingen dan kinderen  Overige verkrijgers   
 0 tot 121.902   10%  18%  30% 
 121.903 en hoger  20%  36%  40%

 

Met een goed testament en het doen schenkingen is het mogelijk om erfbelasting te besparen. Doe de Testament Test of stel vrijblijvend uw vraag aan de deelnemende notaris in uw regio.