Erfbelasting

De Erfbelasting

 

Als u een erfenis heeft ontvangen dan moet u daar in principe erfbelasting over betalen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de de volgende punten:

  • de waarde van uw erfdeel;
  • uw relatie met de overledene.

Afhankelijk van uw relatie met de overledene is er een vrijstelling van heffing erbelasting van toepassing (zie de tabel hieronder). Het deel van de waarde van uw erfdeel dat boven de vrijstelling komt wordt belast met een percentage behorend bij uw relatie met de overledene. De erfgenamen of de executeur zorgt voor de aangifte erfbelasting (ook wel successierecht genoemd).

 

Voorbeeld erfbelasting

Een kind van een overledene heeft in 2018 een vrijstelling van 20.371,- euro. Als de waarde van het erfdeel van een kind hoger is dan die vrijstelling, wordt alleen dat hogere gedeelte belast met een percentage van 10%, voor zover die waarde niet boven 123.248 euro komt. Komt het daar wel boven, dan is het gedeelte daar boven belast met een percentage van 20%.   

 

Goede doelen
Goede doelen (met ANBI status) hoeven geen erfbelasting te betalen over door hen ontvangen erfenis of legaat. Nalaten aan goede doelen is volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. 

 

In de tabellen wordt met partner bedoeld: echtgenoten, geregistreerd partners of partners met een samenlevingscontract.

 

Vrijstelling erfbelasting in 2018

 Verkrijger   Vrijstelling in euro's 
 Partner  643.194
 Kinderen en kleinkinderen   20.371
 Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen  61.106 
 Ouders  48.242
 Alle overige verkrijgers  2.147


Tarieven schenk- en erfbelasting in 2018

 Deel van de belaste verkrijging in euro's  Partner of kinderen     Andere afstammelingen dan kinderen  Overige verkrijgers   
 0 tot 123.248   10%  18%  30% 
 123.249 en hoger  20%  36%  40%

 

Met een goed testament waarin een opvullegaat is opgenomen en het doen van schenkingen is het mogelijk om erfbelasting te besparen. Doe de Testament Test of stel vrijblijvend uw vraag via het contactformulier.