Erfbelasting

De Erfbelasting

Als u een erfenis heeft ontvangen dan moet u daar in principe erfbelasting over betalen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de de volgende punten:

  • de waarde van uw erfdeel;
  • uw relatie met de overledene.

Afhankelijk van uw relatie met de overledene is er een vrijstelling van heffing erfbelasting van toepassing (zie de tabel hieronder). Het deel van de waarde van uw erfdeel dat boven de vrijstelling komt wordt belast met een percentage behorend bij uw relatie met de overledene. De erfgenamen of de executeur zorgt voor de aangifte erfbelasting (ook wel successierecht genoemd).

Voorbeeld erfbelasting

Een kind van een overledene heeft in 2023 een vrijstelling van 22.918,- euro. Als de waarde van het erfdeel van een kind hoger is dan die vrijstelling, wordt alleen dat hogere gedeelte belast met een percentage van 10%, voor zover die waarde niet boven 138.642 euro komt. Komt het daar wel boven, dan is het gedeelte daar boven belast met een percentage van 20%.

Erfbelasting goede doelen

Goede doelen (met ANBI status) hoeven geen erfbelasting te betalen over door hen ontvangen erfenis of legaat. Nalaten aan goede doelen is volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. Lees hier meer over nalaten aan goed doelen

Vrijstelling erfbelasting in 2023

 Verkrijger   Vrijstelling in euro's 
- Partner  723.526
- Kinderen en kleinkinderen   22.918
- Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen  68.740
- Ouders  54.270
- Alle overige verkrijgers  2.418

Tarieven schenk- en erfbelasting in 2023

Deel van de belaste verkrijging in euro's

Partner of kinderen

 Andere afstammelingen dan kinderen

Overige verkrijgers
 0 tot 138.642  10%  18%  30% 
 138.642 en hoger  20%  36%  40%

 

In de tabellen wordt met partner "echtgenoten, geregistreerd partners of partners met samenlevingscontract" bedoeld.

Slim erfbelasting besparen

Ben je op zoek naar een manier om je nalatenschap goed te regelen en te voorkomen dat je erfgenamen te veel erfbelasting moeten betalen? Dan ben je bij Thuisnotaris aan het juiste adres. Thuisnotaris is een online platform waar je zelf een testament of levenstestament kunt opstellen of hulp kunt krijgen van een erfrechtspecialist. Thuisnotaris onderscheidt zich door het aanbieden van de meest uitgebreide testamenten tegen de scherpste tarieven in de markt. Met een goed testament kun je in veel gevallen erfbelasting ontwijken.

Veel mensen regelen hun testament online

Wilt u een testament opstellen? Er zijn veel notarissen in Nederland waar u een testament kunt laten opmaken. De kosten verschillen per situatie en per aanbieder. Wij raden u aan om online gratis te oriënteren en uw mogelijkheden te ontdekken. Thuisnotaris biedt de laagste prijs met de beste persoonlijke dienstverlening! Klik op de link om het zelf te bekijken: https://thuisnotaris.nl/testamenttest

Beste prijs en dienstverlening

Snel en eenvoudig online uw testament regelen tegen de scherpste prijs. De kosten voor het opstellen van een testament verschillen enorm. Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Ongeacht de keuze van het pakket krijgt u altijd een verslag in begrijpelijke taal en een controlegesprek over wat u hebt ingevuld. Zo weet u zeker dat alles goed is en u het goed heeft geregeld.