Vrijstelling erfbelasting

Vrijstelling erfbelasting

Als u een erfenis heeft ontvangen dan moet u daar in principe erfbelasting over betalen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de de volgende punten:

  • de waarde van uw erfdeel;
  • uw relatie met de overledene.

Afhankelijk van uw relatie met de overledene is er een vrijstelling van heffing erfbelasting van toepassing (zie de tabel hieronder). Het deel van de waarde van uw erfdeel dat boven de vrijstelling komt wordt belast met een percentage behorend bij uw relatie met de overledene. De erfgenamen of de executeur zorgt voor de aangifte erfbelasting (ook wel successierecht genoemd). Afhankelijk van de waarde van de uw erfenis wordt berekent hoeveel erfbelasting u betaald.

Voorbeeld erfbelasting kind

Een kind van een overledene heeft in 2024 een vrijstelling van 25.187,- euro. Als de waarde van het erfdeel van een kind hoger is dan die vrijstelling, wordt alleen dat hogere gedeelte belast met een percentage van 10%, voor zover die waarde niet boven 152.368 euro komt. Komt het daar wel boven, dan is het gedeelte daar boven belast met een percentage van 20%.

Erfbelasting vrijstelling goede doelen

Goede doelen (met ANBI status) hoeven geen erfbelasting te betalen over door hen ontvangen erfenis of legaat. Nalaten aan goede doelen is volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. En u betaalt hierdoor minder erfbelasting. 

Vrijstelling erfbelasting in 2024

 Verkrijger   Vrijstelling in euro's 
- Partner  795.156
- Kinderen en kleinkinderen   25.187
- Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen  75.546
- Ouders  59.643
- Alle overige verkrijgers  2.658

Tarieven schenk- en erfbelasting in 2023

Deel van de belaste verkrijging in euro's

Partner of kinderen

 Andere afstammelingen dan kinderen

Overige verkrijgers
 0 tot 152.368  10%  18%  30% 
 152.368 en hoger  20%  36%  40%

 

In de tabellen wordt met partner "echtgenoten, geregistreerd partners of partners met samenlevingscontract" bedoeld.

Slim erfbelasting besparen 

Bent u op zoek naar een manier om je nalatenschap (waarde van uw erfenis) goed te regelen en te voorkomen dat uw erfgenamen te veel erfbelasting moeten betalen? Dan bent u bij Thuisnotaris aan het juiste adres. Thuisnotaris is een online platform waar u zelf een testament of levenstestament kunt opstellen of hulp kunt krijgen van een erfrechtspecialist. Ook kunt u hier een berekening van de erfbelasting doen.

Thuisnotaris onderscheidt zich door het aanbieden van de meest uitgebreide testamenten tegen de scherpste tarieven in de markt. Met een goed testament kunt u in veel gevallen erfbelasting ontwijken en daardoor minder erfbelasting betalen. Daarbij is het ook belangrijk of u alleen bent of partners voor de erfbelasting bent. Het hangt dus af van beide ouders hoeveel erfbelasting betaald dient te worden.

Veel mensen regelen hun testament online

Wilt u een testament opstellen? Er zijn veel notarissen in Nederland waar u een testament kunt laten opmaken. De kosten verschillen per situatie en per aanbieder. Wij raden u aan om online gratis te oriënteren en uw mogelijkheden te ontdekken. “Zelf aan de slag met je testament. In het rijtje van digitale diensten is het opstellen van een testament niet meer weg te denken”.  schreef de consumentenbond.

Beste prijs en dienstverlening

Via Thuisnotaris kunnen er, ten opzichte van andere online dienstverleners, aanmerkelijk meer bijzondere situaties goed geregeld worden (bijv. samengestelde gezinnen, kinderen met een beperking). Naast het opstellen van een samenlevingscontract, testament of levenstestament, kun je bij Thuisnotaris ook terecht voor het regelen van een Verklaring van Erfrecht en ondersteuning bij de afwikkeling van een nalatenschap.

 

Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via de live chat of via de email.