Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Een goed samenlevingscontract biedt veel voordelen en dien je vast te leggen bij een notaris. Het is belangrijk dat u hierover nadenkt als u samen kinderen krijgt, samen verder gaat of dat jullie gaan samenwonen (lees hier alles over samenwonen in koophuis). Ook om erfbelasting te besparen wordt het steeds belangrijker dat u een samenlevingscontract heeft. TestamentTest.nl zet de de onderdelen van een goed samenlevingscontract voor u op een rij. Kandoor.nl beschrijft de 5 redenen waarom u een samenlevingscontract moet regelen. Een samenlevingscontract opstellen kunt u gemakkelijk en goedkoop regelen. Door het online op te stellen hoeft u feitelijk maar 1 keer naar de notaris om een samenlevingscontract af te sluiten. 

Waar moet ik aan denken bij het opstellen?

Op de website van de rijksoverheid staat hier ook veel informatie over. Een eerste stap is dat u goed nadenken over en de vorm van samen verder gaan. Gaat u trouwen (wel/ niet gemeenschap van goederen), regelt u het met geregistreerd partnerschap en spreekt u huwelijkse voorwaarden af? 

 

Besluit u om samen verder te gaan en het alleen met samenlevingscontract te regelen, dan moet u aan een aantal zaken denken als u een samenlevingscontract gaat opstellen. Welke afspraken maakt u met elkaar. Wat neemt u wel en niet op in het samenlevingscontract. Wat doet u met de gezamenlijke bezittingen? En wat heb ik juist niet geregeld met een samenlevingscontract. Wij leggen u hieronder de verdere mogelijkheden uit.

Regeling als u uit elkaar gaat: minder ruzie

In het samenlevingscontract kunt u afspraken maken voor het geval u uit elkaar gaat. Wie krijgt welke spullen (gezamenlijke bezittingen)? Wat moet er gebeuren met de gezamenlijke woning? Ook kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de positie van de partner die inwoont in het huis van de andere partner (staat deze na de scheiding meteen op straat?) Of wie na de scheiding voor het huisdier gaat zorgen etc. En dat er niet over elkaar geroddeld wordt op sociale media. Vaak kunnen bij uit elkaar gaan rechtszaken worden voorkomen door deze zaken in een samenlevingscontract te regelen.

Regeling bij overlijden

Wie krijgt uw erfenis? Partners die niet getrouwd zijn, erven niet automatisch van elkaar. Zij erven alleen van elkaar als er een testament en of samenlevingscontract is. Als u niets regelt, erven kinderen; zijn er geen kinderen dan erven ouders, broers en zussen. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld het huis moet verkopen of bezittingen van uw partner moet afstaan. U kunt dit voorkomen door een samenlevingscontract en/of een testament opstellen. Wilt u dit goed regelen? Dan heef u een testament nodig.

Eerder belastingvoordelen

Wanneer u van uw partner erft, is een notarieel samenlevingscontract een van de manieren om in aanmerking te komen voor een grote vrijstelling erfbelasting van bijna € 700.000,-. U moet dan wel minimaal een half jaar samenwonen en bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven blijven staan. U kunt hierdoor tot bijna € 700.000,- van uw partner erven zonder dat u erfbelasting verschuldigd bent. Is de waarde van de nalatenschap meer, dan moet u alleen over het meerdere erfbelasting betalen. Samenwoners met een notarieel samenlevingscontract zijn bovendien fiscaal partner vanaf het moment dat ze het samenlevingscontract bij de notaris getekend hebben en op hetzelfde adres ingeschreven staan. Voor samenwoners is het vaak gunstig om fiscaal partner te zijn bijvoorbeeld in verband met de aftrek van de hypotheekrente.

Het recht op nabestaandenpensioen regelen

Bij veel pensioenfondsen is een notarieel samenlevingscontract verplicht om de partner aan te kunnen melden voor het partnerpensioen (nabestaandenpensioen). In het samenlevingscontract kunt u ook regelen of uw partner na scheiding recht blijft houden op het partnerpensioen voor het gedeelte dat tijdens de samenwoning is opgebouwd.

Heeft u samen een huis: financiële zaken vastleggen

Naast een hypothecaire geldlening betaalt u mogelijk uw gezamenlijke huis met eigen spaargeld. Of betaalt u in de toekomst een verbouwing met eigen geld. Als bijvoorbeeld beide partners geen gelijk bedrag aan het huis kunnen besteden, terwijl ieder voor de helft eigenaar is van het huis, dan kan dit juridische gevolgen hebben. Het is goed dit in een samenlevingscontract vast te leggen zodat bij overlijden of scheiding duidelijk is wie wat in het huis heeft gestopt. Dit is helemaal belangrijk als u het geld van uw ouders heeft gekregen of geleend.

Ook Testament nodig als er kinderen komen

Als er kinderen zijn of gaan komen, gaat misschien één van de partners minder werken. In sommige gevallen betekent dit voor deze partner inlevering van inkomsten en carrièrekansen. Dit kunt u compenseren door in het samenlevingscontract een inkomens- en/of alimentatieregeling vast te leggen. Zonder samenlevingscontract en testament is bij overlijden de overblijvende partner niet beschermd tegen aanspraken van de kinderen. Dit kan betekenen dat de overblijvende partner het huis moet verkopen om de kinderen hun erfdeel te betalen. Met een samenlevingscontract en een langstlevende testament kan worden geregeld dat de kinderen pas erven als beide ouders zijn overleden. Als er sprake is van (stief)kinderen is een goed testament en een samenlevingscontract heel belangrijk. 

Dit zegt De Consumentenbond

(“zelf aan de slag met je testament”, geldgids, oktober 2023)

 

In oktober 2023 is er een artikel verschenen in de geldgids van de Consumentenbond. Thuisnotaris wordt met 3 andere online notarisdiensten vergeleken. Thuisnotaris heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor-en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige partij met een 30 minuten persoonlijk controlegesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden, ook voor bijzondere klantsituaties. Met Thuisnotaris ben je het goedkoopste uit om een testament op te stellen.

Meer informatie?

Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via de live chat of via de email. 

 

Via Thuisnotaris kunnen er, ten opzichte van andere online dienstverleners, aanmerkelijk meer bijzondere situaties goed geregeld worden (bijv. samengestelde gezinnen, kinderen met een beperking). Naast het opstellen van een samenlevingscontract, testament of levenstestament, kun je bij Thuisnotaris ook terecht voor het regelen van een Verklaring van Erfrecht en ondersteuning bij de afwikkeling van een nalatenschap.