Erfrecht

Het Erfrecht

 

Het erfrecht is het gedeelte van ons burgerlijk recht dat de vererving regelt. Hierin wordt onder meer bepaald wat de mogelijkheden zijn van een testament en wie uw erfgenamen zijn als u dat niet zelf in een testament heeft bepaald.
Ook de regels voor de afwikkeling van de erfenis van een overledene worden hier bepaald. Het staat vermeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Er zijn twee manieren om erfgenaam te kunnen worden:
1. op grond van de wet; (zie ook wie zijn mijn erfgenamen)   
2. op grond van een testament; (zie ook testament opstellen)   

De wettelijke vererving is voor iedereen van toepassing en gaat uit van de (familie)relatie.
Door het maken van een testament kunt u hier van afwijken en uw eigen erfgenamen benoemen. Ook kunt u in een testament meer eigen regelingen maken passend bij uw persoonlijke wensen en situatie. Door de Testament Test te doen kunt u snel zien welke mogelijkheden u heft passend bij uw persoonlijke situatie.

Bij de afwikkeling van een erfenis heeft u ook te maken met het erfrecht. In het erfrecht is onder meer bepaald wie bevoegd is de erfenis af te handelen en met welke regels u dan rekening moet houden. Naast het erfrecht heeft u ook te maken met de erfbelasting, ook wel successierecht genoemd. Dit wordt in een aparte wet geregeld.

Heeft u vragen over het erfrecht, uw eigen situatie of de afwikkeling van een erfenis? Kijk dan verder op de afdeling veelgestelde vragen.