Het Erfrecht

Wat is het?

Het erfrecht is het gedeelte van ons burgerlijk recht dat de vererving regelt. Hierin wordt onder meer bepaald wat de mogelijkheden zijn van een testament en wie uw erfgenamen zijn als u dat niet zelf in een testament heeft bepaald. Ook de regels voor de afwikkeling van de erfenis van een overledene worden hier bepaald. Het staat vermeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Er zijn twee manieren om erfgenaam te kunnen worden:
1. op grond van de wet; (zie ook wie zijn mijn erfgenamen)   
2. op grond van een testament; (zie ook testament opstellen)   

Wat zegt de wet over erven?

Erven kan met en zonder testament. De wet bepaalt wie er van jou erft in het geval dat er geen testament is opgesteld. Het wettelijk erfrecht bepaalt dan wie in welke volgorde van jou erft, dit wordt ook wel het wettelijk erfrecht schema genoemd. Als één iemand van jou erft krijgt die persoon alles wat jij nalaat. Maar hoe werkt dat in het geval dat er meerdere erfgenamen zijn? Krijgt iedereen dan evenveel? Hoe werkt het met de langstlevende ouder? Wat is de legitieme portie? Zijn er nog verschillen tussen een echtgenoot of geregistreerd partnerschap? Lees hier alles over het wettelijk erfrecht

Het afwikkelen van een erfenis

De wettelijke vererving is voor iedereen van toepassing en gaat uit van de (familie)relatie. Door het maken van een testament kunt u hier van afwijken en uw eigen erfgenamen benoemen. Ook kunt u in een testament meer eigen regelingen maken passend bij uw persoonlijke wensen en situatie. Door de Testament Test te doen kunt u snel zien welke mogelijkheden u heft passend bij uw persoonlijke situatie.

 

Bij de afwikkeling van een erfenis heeft u ook te maken met het erfrecht. In het erfrecht is onder meer bepaald wie bevoegd is de erfenis af te handelen en met welke regels u dan rekening moet houden. Naast het erfrecht heeft u ook te maken met de erfbelasting, ook wel successierecht genoemd. Dit wordt in een aparte wet geregeld. 

Waar moet ik op letten bij het afwikkelen?

De afwikkeling nalatenschap (bijv. goederen van de nalatenschap) kunt u zelf regelen. Graag delen wij een aantal zaken waar u op moet letten. Allereerst wordt in veel gevallen gevraagd om een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is een officieel document wat u via Thuisnotaris.nl kunt aanvragen. Daarnaast dient u als erfgenaam na te te denken over de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. Een beneficiaire aanvaarding kan ook. Tot slot is het heel belangrijk om na te gaan in welke situatie u zit. Is de langstlevende ouder overleden (echtgenoot of geregistreerde partner) of zijn beide ouders overleden. In dit laatste geval speelt de legitieme portie een rol en de goederen van de nalatenschap. Op Thuisnotaris.nl kunt u meer informatie vinden over het stappenplan en uitgebreide uitleg van de belangrijkste zaken