Voorbeeld Testament

Voorbeeld (levens)testament

Er zijn verschillende soorten testamenten. De inhoud van een testament is persoonlijk en hangt af van de situatie en de wensen van iemand. Een aantal veel voorkomende testament soorten ziet u hieronder:

- Voorbeeld Langstlevende testament

Een langstlevende testament wordt gebruikt om de partner goed verzorgd achter te laten en de aanspraken van de kinderen uit te stellen tot na het overlijden van de partner. Hierdoor kunnen de kinderen hun erfdeel niet opeisen zolang de langstlevende partner in leven is. Klik hier voor meer informatie over het langstlevende testament.

- Tweetrapstestament of opvullegaat

Hiermee wordt meestal een testament bedoeld waarmee de heffing van de erfbelasting gedeeltelijk of geheel wordt uitgesteld tot na het overlijden van de langstlevende. Hierdoor hoeft er bij het overlijden van de eerststervende partner veelal geen erfbelasting betaald te worden. Klik hier voor meer informatie over het tweetrapstestament en het opvullegaat

- Echtscheidingstestament

In een echtscheidingstestament wordt veelal de kinderen tot enige erfgenamen benoemd en waarbij er specifieke regels worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de ex partner op geen enkele wijze iets uit de erfenis kan krijgen via de kinderen. Er zijn namelijk situaties mogelijk waarbij via de kinderen de ex partner toch een deel van uw nalatenschap in handen krijgt of daar zeggenschap over krijgt. Klik hier voor meer informatie over het echtscheiding testament.

- Levenstestament voorbeeld

Een levenstestament is een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft wie belangrijke beslissingen over uw leven mag nemen wanneer u dat niet meer kan. U wijst een vertrouwenspersoon aan die de volmacht krijgt om uw belangen te behartigen als u daar door ziekte niet toe in staat bent. Een levenstestament bij dementie is bijvoorbeeld erg belangrijk. Zo’n gemachtigde persoon mag in een dergelijke situatie namens u belangrijke beslissingen nemen over uw medische, financiële of persoonlijke situatie. U legt zelf vast wie dit is en in welke mate u dit uit handen geeft. U kunt voor uw financiële beslissingen bovendien iemand anders aanstellen dan voor bijvoorbeeld uw medische of persoonlijke situaties.

 

Wilt u een overzichtelijk overzicht hebben van alle onderdelen van een testament en of levenstestament? Klik dan hier

Wanneer is een testament of levenstestament rechtsgeldig?

U stelt een notariele akte op waarin u uw persoonlijke keuzes vastgelegd. Zowel een testament als een levenstestament is een notariele akte die bij de notaris rechtsgeldig gemaakt wordt. Door het ondertekenen in het bijzijn van de notaris wordt dit geregeld. Als u dit vastgelegd moet u aantonen dat u wilsbekwaam bent. Na het ondertekenen van de aktes, wordt uw testament of levenstestament inschreven in het centraal (levens)testamentregister.

Bepaal voor uzelf of een testament nodig is?

Door het beantwoorden van een aantal specifieke vragen is in grote lijnen aan te geven wat voor u persoonlijk van belang is om te regelen. Hiermee heeft u snel een goed advies over uw erfrechtelijke mogelijkheden. Doe de test en ontvang direct een gratis persoonlijk verslag via de e-mail. Belangrijk hierbij is dat u zelf de situaties aangeeft waarin u wat geregeld wilt hebben. Denk hierbij aan de verdeling van spullen als u betrouwd bent in gemeenschap van goederen, maar ook uw keuze ten aanzien van medische behandeling. U kunt met een levenstestament uw medische wensen vastleggen, waarmee u een volmacht geeft (beperkt, onbeperkte volmacht). Ook kunt u zelf de keuze maken of de gevolmachtigde toegang krijgt tot uw medisch dossier. bepaald dus zelf of een testament en levenstestament nodig is.

Dit zegt De Consumentenbond

(“zelf aan de slag met je testament”, geldgids, oktober 2023)

 

In oktober 2023 is er een artikel verschenen in de geldgids van de Consumentenbond. Thuisnotaris wordt met 3 andere online notarisdiensten vergeleken. Thuisnotaris heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor-en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige partij met een 30 minuten persoonlijk controlegesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden, ook voor bijzondere klantsituaties. Met Thuisnotaris bent u het goedkoopste uit om een testament op te stellen.

Meer informatie over een levenstestament voorbeeld?

Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket.  Via Thuisnotaris kunt u zelf uw testament en levenstestament downloaden via een persoonlijk testament verslag. Dit is een uitgebreid verslag van 20 A4'tjes.