Wat is het verschil tussen een tweetrapstestament en een opvullegaat?

Wat is het Tweetrapstestament?

Het tweetrapstestament (ook wel Radar-testament genoemd) is een testamentsoort die voornamelijk wordt gebruikt om de heffing van erfbelasting over de erfenis uit te stellen tot het moment dat partners beiden overleden zijn. Met dit testament wordt voorkomen dat de langstlevende partner erfbelasting moet betalen. Het gaat hier om een situatie van partners met kinderen. Het tweetraps testament is een soort langstlevende testament. Wilt u met een goed testament erfbelasting besparen? bekijk meer informatie over waarom een testament heel belangrijk is. 

Wat is het Opvullegaat?

Een variant op de tweetrapsmaking is het opvullegaat. Het opvullegaat biedt de langstlevende de mogelijkheid om de erfdelen van de kinderen aan te passen na het overlijden van de eerste ouder zodat de erfenis van de kinderen bijvoorbeeld niet boven de vrijstelling van de erfbelasting uitkomt (€ 25.187,- per kind in 2024). Wilt u het opvullegaat toepassen>? Stel dan zelf online uw testament op

Verschil tussen Tweetrapstestament en Opvullegaat

In een tweetrapstestament moet u dus beslissingen nemen over de verdeling van de erfenis tussen uw partner en uw kinderen op het moment dat u uw testament ondertekent. Als u een opvullegaat opneemt in uw testament dan beslist uw partner (de langstlevende) over de verdeling van de erfenis over de langstlevende en de kinderen. Het opvullegaat geeft daardoor een extra stuk flexibiliteit, met name ten aanzien van de toekomstige erfbelasting en vrijstellingen. 


In het tweetrapstestament wordt de langstlevende partner tot enig erfgenaam benoemd en de kinderen worden ter zake van het eerste overlijden onterfd. De kinderen zijn bij het eerste overlijden dus nog geen erfgenaam van de eerststervende partner. De gehele nalatenschap komt toe aan de langstlevende partner. Als het testament een opvullegaat bevat dan kan de langstlevende ook voor deze variant kiezen. Het voordeel van constructies als de tweetrapsmaking en het opvullegaat is dat de grote vrijstelling voor de erfbelasting van de langstlevende partner (€ 795.156,- in 2024) optimaal wordt benut. 


Als de waarde van de erfenis bij een tweetrapsmaking minder is dan € 795.156,- hoeft er met dit testament geen erfbelasting betaald te worden. Bij een testament met een opvullegaat kan de langstlevende de erfdelen aanpassen en dus ook de vrijstellingen van de kinderen meteen benutten. Dit kan in sommige situaties financiële problemen voorkomen. Bijvoorbeeld als uw erfenis voornamelijk bestaat uit de WOZ-waarde van uw woning. Zonder tweetrapstestament of opvullegaat kan het mogelijk zijn dat de langstlevende partner het huis moet verkopen om de erfbelasting over de erfenis van de kinderen te kunnen betalen. Voorkom dit met een goed & passend testament 

 

Een van de nadelen van het tweetrapstestament is dat er uiteindelijk vaak meer erfbelasting (door de kinderen) betaald moet worden, dat de langstlevende een administratie moet voeren over het afgescheiden vermogen dat door de tweetrapsmaking is ontstaan en dat de afwikkelingskosten van de executeur bij het tweede overlijden doorgaans substantieel hoger zijn. Een tweetrapstestament kan zeer nadelig zijn in verband met de eigen bijdrage voor de zorgkosten indien een langstlevende in een instelling moet worden opgenomen. Bovendien kan het tweetrapstestament nadelig uitpakken voor de kinderen als de langstlevende na het eerste overlijden hertrouwt. Het risico bestaat dat zij niets van de erfenis ontvangen. Om die reden zal bijvoorbeeld een rechter of voogd bij minderjarige kinderen kritisch mee (moeten) kijken of het tweetrapstestament voldoende bescherming biedt aan de kinderen na het overlijden van een van de ouders. Is die bescherming er niet dan moeten zij binnen 5 jaar een beroep op hun legitieme portie hebben gedaan om hun kindsdeel veilig te stellen. Het opvullegaat kent deze nadelen niet omdat de kinderen niet worden onterfd bij het eerste overlijden. Wilt u meer informatie over hoe het opvullegaat, neem dan contact met ons op.

Veel mensen regelen hun testament online

Via Thuisnotaris kunnen er, ten opzichte van andere online dienstverleners, aanmerkelijk meer bijzondere situaties goed geregeld worden (bijv. samengestelde gezinnen, kinderen met een beperking). Naast het opstellen van een samenlevingscontract, testament of levenstestament, kunt u bij Thuisnotaris ook terecht voor het regelen van een Verklaring van Erfrecht en ondersteuning bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Dit zegt De Consumentenbond over Thuisnotaris.nl

(“zelf aan de slag met je testament”, geldgids, oktober 2023)

 

“Zelf aan de slag met je testament. In het rijtje van digitale diensten is het opstellen van een testament niet meer weg te denken”.  Dit schreef de Consumentenbond over Thuisnotaris:

 

Thuisnotaris.nl heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor- en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige online partij met een 30 minuten controle gesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden (ook voor bijzondere klantsituaties). Met Thuisnotaris bent u het goedkoopste uit voor het opstellen van een testament

 

Voor- en nadelen op een rij Thuisnotaris.nl

+ Overzichtelijke website met 30 minuten gesprek en chatfunctie

+ Geschikt voor bijzondere situaties, zoals samengesteld gezin of kind met beperking

+ Mogelijkheid om iemand te onterven

+ Veel mogelijkheden voor legaten, executeur en bewindvoering

+ Veel standaardclausules, zoals echtscheidingsclausule en rampenclausule

+ Maatwerk zonder meerprijs mogelijk

 

Nadelen:

- Geen

Meer informatie?

Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket.