Kies relevante onderwerpen

Wie zijn de erfgenamen

Wie zijn de erfgenamen van een overledene?

De erfgenamen zijn degenen die op grond van het erfrecht recht hebben op de erfenis (ook wel nalatenschap genoemd) van de overledene. Als er een testament is dan gelden de bepalingen uit het testament. Als u niet zeker weet of er een testament is dan kan de notaris dit voor u onderzoeken bij het Centraal Testamentenregister. De notaris kan het testament opvragen bij de notaris die het bewaart.

Wettelijk erfrecht schema

Het wettelijk erfrecht schema laat zien wie als eerste erft en wie vervolgens:

  • Partner + kinderen van de overledene
  • Ouders + broers en zussen van de overledene
  • Grootouders overleden
  • Overgrootouders overledene

Indien er niets geregeld wordt per testament dan is bovenstaand overzicht de volgorde van erven. Maar als er zelfs geen overgrootouders meer zijn, wie erft dan? lees verder in het artikel over het wettelijk erfrecht

Als er geen testament is dan geldt de volgende wettelijke regeling:

Groep 1: zijn er kinderen (afstammelingen) of een echtgenoot/geregistreerd partner? Ja: dat zijn de erfgenamen. Nee: door naar groep 2.

Groep 2: zijn er ouders en broers/zussen? Ja: dat zijn de erfgenamen. Nee: door naar groep 3.

Groep 3: zijn er grootouders? Ja: dat zijn de erfgenamen. Nee: door naar groep 4.

Groep 4:  zijn er overgrootouders? Ja: dat zijn de erfgenamen. Nee: de erfenis vervalt aan de staat der Nederlanden.

 

Als er een persoon uit de genoemde groepen al vooroverleden is, onwaardig is, of heeft die persoon de erfenis verworpen, dan vindt er plaatsvervulling plaats! De kinderen (afstammelingen) van die persoon komen dan in de plaats van die persoon.

 

De notaris stelt vast wie de erfgenamen zijn in een verklaring van erfrecht. Een Verklaring van Erfrecht is een akte van de notaris waarin wordt verklaard wie gerechtigd zijn tot de erfenis van de overledene en wat de bevoegdheden zijn. Met een Verklaring van Erfrecht kunt u bij instanties aantonen dat u erfgenaam bent en dat u bevoegd bent om bijvoorbeeld over de bankrekening van de overledene te beschikken. Om de verklaring van erfrecht te kunnen afgeven moet de notaris diverse onderzoeken verrichten. Op basis van de conclusies uit de onderzoeken, de bepalingen uit de wet of een testament, kan de verklaring van erfrecht afgegeven worden. Hier kunt u gemakkelijk en snel een verklaring van erfrecht aanvragen.