Kies relevante onderwerpen

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister


Het Centraal Testamentenregister wordt ook wel het CTR genoemd. Het is een landelijk register waarin wordt bijgehouden wie een testament heeft gemaakt en welke notaris dat testament nu bewaart.
Door inzage te nemen in het centraal testamentenregister kan snel worden gecontroleerd of een overledene wel of niet een testament had gemaakt en bij welke notaris dit opgevraagd kan worden.


Tevens worden in het register verblijvingsbedingen, schenkingen en benoemingen bijgehouden.

Iedere notaris kan digitaal het Centraal Testamentenregister raadplegen.

Neem contact op met uw notaris voor informatie en uitleg over het testament.