Kies relevante onderwerpen

Wat gebeurt er met de erfenis als ik niets regel?

Wat gebeurt er met de erfenis als ik niets regel?

Binnenkort ga ik trouwen met mijn vriend. Ik heb drie eigen kinderen, mijn vriend heeft geen kinderen en we hebben allebei wat vermogen. Als we geen testament maken hoe is dan de erfenis geregeld?


Als u gehuwd bent, kinderen heeft en niet eerder een testament heeft gemaakt, dan is in beginsel de wettelijke verdeling van toepassing. Op grond van de wet erven uw kinderen en uw echtgenoot dan ieder voor een gelijk gedeelte (1/4) van u. Op grond van de wettelijke verdeling krijgt uw echtgenoot dan wel alles uit uw erfenis in eigendom. De kinderen krijgen hun deel slechts in de vorm van een niet-opeisbare vordering op uw echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Pas als uw echtgenoot overlijdt (en enkele andere gronden) krijgen de kinderen hun deel. 


In een testament kunt u deze wettelijke regeling nog aanpassen/verbeteren en indien gewenst kunt u ook kiezen voor een geheel andere regeling. Aangezien op grond van de wet uw eigen kinderen niet van uw echtgenoot erven  kan het wellicht verstandig zijn om een specifieke regeling ten behoeve van uw eigen kinderen op te nemen in een testament. Het is raadzaam om eens bij de notaris langs te gaan en dit verder te bespreken. Of kijk op het internet waar je online snel en eenvoudig een testament kunt opstellen.  In oktober 2023 is er een artikel verschenen in de geldgids van de Consumentenbond over online notarisdiensten. Thuisnotaris wordt met 3 andere online notarisdiensten vergeleken en heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor-en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige partij met een 30 minuten persoonlijk controlegesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden, ook voor bijzondere klantsituaties. 

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel