Kies relevante onderwerpen

De volmacht (levenstestament)

De volmacht/ Levenstestament

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wie uw zaken regelt als u niet in de gelegenheid of niet (meer) in staat bent dat zelf te doen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt de machtiging geven uw zaken te regelen. U kunt dit bij de notaris vastleggen in een notariele volmacht/ levenstestament. Hieronder leest u wat u allemaal kunt regelen in een volmacht ook wel levenstestament genoemd. Een volmacht gaat over situaties bij leven en gaat dus niet over de afhandeling van de nalatenschap. Daarvoor is een testament nodig.

Wat regelt u in een volmacht?

In een volmacht kunt u wensen en regelingen over verschillende persoonlijke en zakelijke belangen juridisch laten vastleggen. Deze regelingen gaan werken als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent zelf uw zaken te regelen.

Administratieve zaken
U kunt iemand machtigen om namens u uw administratie te regelen. Hieronder vallen het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van uw bezittingen en het doen van belastingaangiften. Als u wilt dat schenkingen die u al eerder deed, ook door de gemachtigde worden gedaan, kan de notaris voor u in de volmacht vastleggen wanneer en aan wie die schenkingen moeten worden gedaan en voor welke bedragen. Met het doen van een schenking kunt u erfbelasting besparen en zorgbijdrage besparen als u in een zorginstelling terecht komt. Door het blijven doen van schenkingen verlaagt u de waarde van uw erfenis en maakt u gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling.

 

Zakelijke belangen
Als u een bedrijf heeft, aandelen heeft in een bv of bestuurder (bijvoorbeeld directeur) bent, moet er een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij het bedrijf of bv. In de volmacht kunt u iemand benoemen die tijdens die periode namens u optreedt.


Persoonlijke belangen
Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw volmacht. Deze persoon kan ook voor u regelen dat uw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht als u dat wilt of dat uw huisdieren nieuw onderdak krijgen.

 

Medische wensen
Het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft met betrekking tot medische behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om dit te kennen te geven of overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u in de volmacht (of levenstestament) een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer in staat bent, namens u handelen en overleg met de behandelend arts hebben over uw medische behandeling.

Vertrouwen
Het is belangrijk dat u van te voren goed nadenkt wie u aanwijst om uw wensen uit de volmacht/ levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet uw wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. U kunt ook meerdere personen aanwijzen. U kunt uw volmacht altijd in een later stadium wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen.

Veel mensen regelen hun levenstestament online

Er zijn veel notarissen in Nederland waar u een levenstestament (notariele volmacht) kunt laten opmaken. De kosten verschillen per situatie en per aanbieder. Wij raden u aan om online gratis te oriënteren en uw mogelijkheden te ontdekken. Thuisnotaris biedt de laagste prijs met de beste persoonlijke dienstverlening!

 

Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Ongeacht de keuze van het pakket krijgt u altijd een verslag in begrijpelijke taal en een controlegesprek over wat u hebt ingevuld. Zo weet u zeker dat alles goed is en u het goed heeft geregeld.

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel