Kies relevante onderwerpen

Bescherming schuld erfenis

Nieuwe wet biedt meer bescherming tegen erfenis schulden


Hoe bescherm ik me tegen schulden die in de erfenis zitten?

Sinds 1 september 2016 geldt een nieuwe wet voor mensen die van iemand erven. Zij worden vanaf dan beter beschermd tegen schulden in een erfenis. U kunt namelijk voortaan aan de rechter vragen om bescherming tegen schulden die niet uit de administratie van een overleden persoon zijn af te leiden.
 
U kunt maar één keer kiezen of u de erfenis accepteert, erfenis weigeren of beneficiair aanvaardt. De nieuwe wet geeft erfgenamen nog een mogelijkheid als zij de erfenis al hebben geaccepteerd en dan blijkt dat de overledene toch  meer schulden had dan verwacht. In bepaalde gevallen kunnen de erfgenamen dan de erfenis toch nog beneficiair aanvaarden waarbij ze niet voor het tekort in de erfenis hoeven op te draaien. Dit kan als degene die is overleden, schulden had die niet uit zijn administratie blijken. Deze schulden worden ‘onverwachte schulden’  genoemd. 
 
Het is de verwachting dat de nieuwe wet goed van pas komt als erfgenamen onverwacht met bijvoorbeeld online schulden worden geconfronteerd. Een schuld bij of aan een online account, bijvoorbeeld op een PayPal-rekening, komt u niet tegen als u de administratie van de overledene onderzoekt. In die gevallen kan de rechter dan bepalen dat u alsnog beneficiair kan aanvaarden. U hoeft deze schulden dan dus niet uit eigen zak te betalen.
 
Ook in stieffamilie-situaties kan de nieuwe wet uitkomst bieden. In die gevallen kan het voorkomen dat degene die is overleden, schulden heeft als zijn of haar partner eerder is overleden. Dit is het geval als kinderen van die partner nog een claim op de erfenis hebben. Stel dat uw oom eerder getrouwd is geweest. Zijn financiële situatie ziet er goed uit als u onder meer zijn rekeningafschriften hebt gecontroleerd. Daarom accepteert u de erfenis. Dan staan plots de kinderen van zijn eerdere partner voor de deur. U wist niet dat uw oom ooit stiefkinderen had. Ze hebben nog recht een deel van de erfenis van hun overleden moeder en komen die nu opeisen. In zo’n situatie kunnen de erfgenamen de rechter vragen om alsnog beschermd te worden tegen deze schulden.