Kies relevante onderwerpen

Erfenis weigeren of aanvaarden?

De erfenis weigeren of aanvaarden?

 

Wanneer u erfgenaam bent zijn er een aantal dingen waar u op moet letten, waaronder de schulden in de erfenis. Er kunnen onverwacht schulden naar boven komen die u als erfgenaam hebt aanvaard. Voordat er is geïnventariseerd hebben mensen zich vaak al per ongeluk gedragen als erfgenaam, en daarmee de erfenis aanvaard.

Aanvaarden erfenis

Wanneer u er voor kiest om de erfenis te aanvaarden, of indien u zich als erfgenaam gedraagt, aanvaardt u de erfenis van de overledene. Samen met de andere erfgenamen wordt u dan eigenaar van de bezittingen EN schulden van de overledene. U treedt als erfgenaam, als het ware, in de positie van de overledene.
Dit betekent dat de schuldeisers van de overledene nu de schuld op de erfenis maar ook op uw vermogen kunnen verhalen.

Beneficiair aanvaarden erfenis

Het zuiver aanvaarden een erfenis is niet verplicht. Erfgenamen kunnen een erfenis weigeren, of de erfenis als een faillissement laten afwikkelen. Dit laatste wordt 'beneficiair aanvaarden', of 'aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving' genoemd. Wanneer u niet bekend bent met de financiele positie van de overledene is het aan te raden om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In deze gevallen bent u wel erfgenaam, maar loopt u niet het risico op te draaien voor de schulden. Erfgenamen kunnen kiezen voor ‘beneficiair aanvaarden’  zolang zij zich nog niet als erfgenaam hebben gedragen. Wanneer u zich gedraagt als erfgenaam, dan stelt de wet dat u de erfenis al zuiver heeft aanvaard en bent u aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Wanneer er meer schulden zijn dan bezittingen in de erfenis, dan moeten de erfgenamen met eigen vermogen de schulden betalen.

Een onverwachte schuld in een erfenis is bijvoorbeeld een geërfd huis. Zolang het geërfde huis nog niet verkocht is, lopen de kosten gewoon door (zoals de hypotheek en andere lasten). Binnen 1 jaar na het overlijden moet er erfbelasting betaald worden over de WOZ-waarde van het huis. Ook als het huis dan nog niet is verkocht.

Weigeren of afstand doen van erfenis (verwerpen)

Wanneer u er voor kiest om de erfenis te weigeren (verwerpen), hoeft u niet op te draaien voor de eventuele schulden van de overledene. Maar dit betekent ook dat u niet meer mee kan delen in de erfenis als er een groot vermogen nagelaten wordt. U ziet bij het weigeren af van de gehele erfenis. Als u afstand doet van de erfenis bent u geen erfgenaam. U kunt hier voor kiezen om financiele redenen (te veel aan schulden) maar ook om emotionele redenen (slecht contact/ruzie etc.).
Wanneer u de erfenis weigert, treedt er in veel gevallen plaatsvervulling op. Iemand anders komt dan in de plaats voor de erfgenaam die geweigerd heeft. Bijvoorbeeld uw kinderen kunnen dan nog wel erfgenamen zijn.
Voor een weigering (verwerping) van een erfenis dient u een verklaring bij de rechtbank af te leggen. De notaris kan dit snel en goed voor u regelen.

 

Het is aan te raden om tijdig contact op te nemen met de notaris en u goed voor te laten lichten bij de keuze voor het op de juiste wijze aanvaarden of weigeren van een erfenis.