Kies relevante onderwerpen

Meer mogelijk met testament: voor- en nadelen geregistreerd partnerschap

Meer mogelijk met testament: voor- en nadelen geregistreerd partnerschap

 

"Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Is het dan nog wel nodig om een testament te maken? Ik hoorde dat dit dan al wettelijk is geregeld."

Sinds 2003 is in de wet geregeld dat als één van beide ouders (die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) overlijdt, de zogenaamde "wettelijke verdeling" geldt. Dit houdt kort gezegd in dat de echtgenoot/partner en de kinderen erven, maar dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner en bij andere in de wet genoemde situaties.

Toch is het voor gehuwde ouders (of die met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) met kinderen wel aan te raden een testament te maken. U kunt namelijk deze wettelijke regeling op een aantal punten aanpassen aan uw persoonlijke situatie en optimaliseren. Ook kunt u een regeling in het testament treffen wie voor uw kinderen moet zorgen als u er niet meer bent (voogdij). Als u eerder gehuwd bent geweest, is het zeker van belang om u te laten voorlichten of de wettelijke regels voor uw situatie wel geschikt zijn.
Daarnaast kan er met een goed testament erfbelasting bespaard of uitgesteld worden.

Andere redenen

Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om een testament te maken. Een  belangrijke reden is de benoeming van een executeur. Een executeur heeft tot taak de uitvaart te regelen en de afwikkeling van de erfenis te verzorgen. Hiermee voorkomt u zo veel mogelijk dat álle erfgenamen met die taak zijn belast of dat over de afwikkeling van uw erfenis onenigheid kan ontstaan. Verder kan in een testament een legaat worden opgenomen. U kunt zo geldbedragen of een bepaald goed toewijzen aan specifieke personen of instellingen.
Een vaak voorkomende reden voor het maken van een testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Hiermee regelt u dat uw erfgenamen bij een echtscheiding uw erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen. U kunt uw testament heel gemakkelijk online opstellen met Thuisnotaris.

Dit zegt De Consumentenbond over Thuisnotaris.nl

(“zelf aan de slag met je testament”, geldgids, oktober 2023)

 

“Zelf aan de slag met je testament. In het rijtje van digitale diensten is het opstellen van een testament niet meer weg te denken”.  Dit schreef de Consumentenbond over Thuisnotaris:

 

Thuisnotaris.nl heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor- en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige online partij met een 30 minuten controle gesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden (ook voor bijzondere klantsituaties). Met Thuisnotaris ben je het goedkoopste uit voor het opstellen van een testament.

 

Voor- en nadelen op een rij Thuisnotaris.nl

+ Overzichtelijke website met 30 minuten gesprek en chatfunctie

+ Geschikt voor bijzondere situaties, zoals samengesteld gezin of kind met beperking

+ Mogelijkheid om iemand te onterven

+ Veel mogelijkheden voor legaten, executeur en bewindvoering

+ Veel standaardclausules, zoals echtscheidingsclausule en rampenclausule

+ Maatwerk zonder meerprijs mogelijk 


Nadelen: 
Geen

 

Kijk voor meer informatie of het opstellen van een testament op Thuisnotaris.nl


Mr Bart Lever, notaris Meppel