Kies relevante onderwerpen

Meer mogelijk met een goed testament

Meer mogelijk met testament: Uw laatste wil is 'wet'

 

"Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Is het dan nog wel nodig om een testament te maken? Ik hoorde dat dit dan al wettelijk is geregeld."

Sinds 2003 is in de wet geregeld dat als één van beide ouders (die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) overlijdt, de zogenaamde "wettelijke verdeling" geldt. Dit houdt kort gezegd in dat de echtgenoot/partner en de kinderen erven, maar dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner en bij andere in de wet genoemde situaties.

Toch is het voor gehuwde ouders (of die met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) met kinderen wel aan te raden een testament te maken. U kunt namelijk deze wettelijke regeling op een aantal punten aanpassen aan uw persoonlijke situatie en optimaliseren. Ook kunt u een regeling in het testament treffen wie voor uw kinderen moet zorgen als u er niet meer bent (voogdij). Als u eerder gehuwd bent geweest, is het zeker van belang om u te laten voorlichten of de wettelijke regels voor uw situatie wel geschikt zijn.
Daarnaast kan er met een goed testament erfbelasting bespaard of uitgesteld worden.


Andere redenen
Er zijn natuurlijk nog veel meer redenen om een testament te maken. Een  belangrijke reden is de benoeming van een executeur. Een executeur heeft tot taak de uitvaart te regelen en de afwikkeling van de erfenis te verzorgen. Hiermee voorkomt u zo veel mogelijk dat álle erfgenamen met die taak zijn belast of dat over de afwikkeling van uw erfenis onenigheid kan ontstaan. Verder kan in een testament een legaat worden opgenomen. U kunt zo geldbedragen of een bepaald goed toewijzen aan specifieke personen of instellingen.
Een vaak voorkomende reden voor het maken van een testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Hiermee regelt u dat uw erfgenamen bij een echtscheiding uw erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen.

 

Met Thuisnotaris maakt u zelf eenvoudig uw Testament tegen een vaste prijs. Komt u er niet helemaal uit? Laat u dan helpen door een adviseur. Wilt u eerst gratis oriënteren en zelf de mogelijkheden ontdekken? Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket


Mr Bart Lever, notaris Meppel