Kies relevante onderwerpen

Kleinkinderen schenken of opnemen in testament

Hoe en wanneer kunnen wij onze kleinkinderen financieel steunen?


Onze kinderen hebben het goed, maar onze kleinkinderen komen nu op de leeftijd dat ze best iets extra's zouden kunnen gebruiken. Kunnen wij als grootouders ook geld aan de kleinkinderen geven?


Niet alleen kinderen, maar ook kleinkinderen en anderen kunnen financieel worden ondersteund. Dat is vaak zelfs gunstig voor de belasting! Ieder jaar kunt u namelijk uw kleinkind(eren) het vrijgestelde bedrag schenken (in 2023: € 2.418,- ). Uw kleinkind betaalt dan geen schenkingsbelasting over het door u geschonken bedrag. Als u meer schenkt dan dit bedrag, dan vervalt de vrijstelling niet en moet alleen over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt  belasting worden betaald. De schenkingen die u in één kalenderjaar aan uw kleinkind doet, worden bij elkaar opgeteld.

 

Een andere mogelijkheid is uw kleinkind opnemen in uw testament. Een kleinkind kan € 22.918,- (in 2023) belastingvrij van grootouders erven. Uw kleinkind krijgt dan na uw overlijden een geldbedrag zonder dat daarover erfbelasting hoeft te worden betaald. Als een kleinkind meer erft dan dit bedrag, vervalt deze vrijstelling niet. Als u dit bedrag niet in uw testament aan uw kleinkind toekent, dan betalen uw kinderen over ditzelfde bedrag waarschijnlijk wél belasting (als u meer nalaat dan de vrijgestelde bedragen). Het is dus bijna altijd gunstig om in uw testament door middel van een legaat het vrijgestelde bedrag aan uw kleinkind te vermaken. U kunt zelf heel eenvoudig uw testament online opstellen. Dit is tegenwoordig een hele gangbare manier.

 

Als uw kleinkind te jong is om over het van u gekregen bedrag (door de schenking of uit het testament) te beschikken, is het verstandig een bewindvoerder te benoemen. Deze bewindvoerder beheert het geld voor het kleinkind tot een leeftijd die u bij de schenking of in het testament bepaalt. U zou bijvoorbeeld de vader en/of moeder van uw kleinkind als bewindvoerder kunnen aanwijzen.

 

Ook als uw kleinkind nog niet is getrouwd, is het goed te overwegen een zogenaamde uitsluitingsclausule af te spreken bij de schenking of in uw testament op te nemen. In dat geval blijft de schenking of het geërfde bedrag namelijk geheel privé van uw kleinkind. Als het (toekomstige) huwelijk of geregistreerd partnerschap van uw kleinkind in een scheiding eindigt, hoeft de schenking niet te worden gedeeld met de ex-echtgenoot/ex-partner.

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel