Kies relevante onderwerpen

Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht?

 

De verklaring van erfrecht is een notariele akte waarin de notaris vaststelt wie de erfgenamen van een overledene zijn. De erfgenamen of de executeur testamentair kunnen met de verklaring van erfrecht aantonen wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om over de erfenis te beschikken en de banktegoeden te beheren.
Iedere belanghebbende kan de notaris vragen om een verklaring van erfrecht op te stellen. De notaris doet hiervoor onder meer onderzoek in het Centraal Testamentenregister (CTR), de gemeentelijke basisadministratie. Op basis van de wet en, indien aanwezig, het testament stelt de notaris vast wie de erfgenamen zijn.

De erfgenamen worden vervolgens door de notaris benaderd om zich uit te spreken of ze de erfenis weigeren of aanvaarden. Als alle erfgenamen zich uitgesproken hebben en daarmee duidelijk is wie de erfgenamen zijn kan de notaris de verklaring van erfrecht afgeven. Hier kan soms enige tijd over heen gaan.

Wilt u een verklaring van erfrecht aanvragen of heeft u hier vragen over? Wij werken samen met NuNotariaat.nl Via NuNotariaat vraagt u eenvoudig een verklaring van erfrecht aan voor een vaste lage prijs.