Kies relevante onderwerpen

Erfenis met schulden

Een erfenis met schulden krijgen

 

"Ik ben erfgenaam en in de erfenis zitten misschien schulden. Waar moet ik op letten?"

Erfenis accepteren niet verplicht

In Nederland is men niet verplicht om een erfenis te accepteren. Erfgenamen kunnen er vanaf zien of de erfenis als een faillissement laten afwikkelen. Dit wordt beneficiair aanvaarden of aanvaarden onder voorwaarden genoemd. In deze gevallen hoeft de erfgenaam in principe niet de schulden van de overledene te betalen. Erfgenamen kunnen kiezen om de erfenis onder voorwaarden te aanvaarden zolang zij zich niet 'als erfgenaam' hebben gedragen. Gedraag je je als erfgenaam, dan stelt de wet dat je de erfenis hebt geaccepteerd en ben je aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Zijn er meer schulden dan erfenissen in de bezittingen dan moeten erfgenamen met eigen geld bijpassen.

Meer negatieve erfenissen
Uit onderzoek blijkt dat er in 2011 meer negatieve erfenissen waren.  Erfgenamen moeten alert zijn op schulden in de erfenis. Vooral ook op de onverwachte schulden. Een 'onverwachte' schuld is bijvoorbeeld een geërfd huis. Zolang het geërfde huis niet is verkocht, lopen alle kosten van het huis, zoals de hypotheek en andere lasten, gewoon door. Binnen één jaar na het overlijden moeten erfgenamen erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van het huis. Ook als het huis dan nog niet is verkocht.

 

Per ongeluk erfgenaam worden
Voordat mensen hebben geïnventariseerd wat er allemaal in de erfenis zit, hebben ze zich vaak al per ongeluk als erfgenamen gedragen. Daarmee hebben ze dan de erfenis aanvaard. Ze kunnen niet meer de keuze maken om te aanvaarden onder voorwaarden en moeten alle schulden van de overledene uit eigen zak betalen. Zoek tijdig hulp bij de notaris om vlak na een overlijden de juiste keuze te maken.

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel