Kies relevante onderwerpen

Kind onterven

Kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Zij zijn dan geen erfgenaam. 
Wel kan een kind dat onterfd is, zijn legitieme portie (minimum deel) opeisen, maar kan ook besluiten dat niet te doen. Als een kind de legitieme portie opeist, moet zijn erfdeel aan hem worden uitbetaald. Niet in alle gevallen hoeft dit erfdeel meteen na overlijden te worden uitbetaald; in veel gevallen hoeft dit pas te gebeuren als beide ouders zijn overleden. De notaris informeert u graag wanneer dit het geval is.

 

Als u wel wilt dat uw kind erft, maar u bang bent dat anderen van uw kind profiteren, dan zou u een zogenaamd bewind over de erfenis kunnen overwegen. In uw testament wordt dan bepaald dat uw kind wel van u erft, maar dat een bewindvoerder het beheer heeft over de erfenis. De bewindvoerder beslist waaraan de erfenis uitgegeven mag worden of juist niet.