Kies relevante onderwerpen

Erfbelasting: WOZ waarde bij een huis in de erfenis

WOZ waarde belangrijk bij erfenis met een huis


"Mijn vader is overleden en ik heb samen met mijn broer het huis geerfd.
Voor de aangifte van de erfbelasting moeten wij de WOZ-waarde van de woning opgeven. Maar de WOZ-waarde is naar mijn idee veel te hoog vastgesteld. Kunnen we hier nog iets aan doen?"

Sinds 2010 is WOZ-waarde van een woning niet alleen belangrijk voor de OZB (onroerende zaakbelasting) maar ook voor de erfbelasting. Als u een huis erft, betaalt u erfbelasting over de WOZ-waarde van het huis. Vindt u deze WOZ-waarde te hoog? Dan zijn er voor u als erfgenamen ook mogelijkheden om hier wat aan te doen.


WOZ waarde
De WOZ-waardebeschikking die u zelf ontvangen heeft, geeft niet aan wat uw eigen huis nú waard is, maar wat het huis waard was op de eerdere peildatum. De eventuele latere waardedaling van een huis bijvoorbeeld door verslechterende marktomstandigheden of achterstallig onderhoud is hierin dus niet meegenomen. Pas bij een nieuwe WOZ-waardebeschikking van zou u daarvan iets kunnen merken. Als u als eigenaar de WOZ-waarde van uw huis te hoog vindt, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Als de WOZ-waarde lager wordt vastgesteld, kan dat u voordeel opleveren voor de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en de inkomstenbelasting.


Huis in een erfenis
Wat moet u doen als u een huis erft en u de WOZ-waarde van dat huis te hoog vindt? U voelt ook hier een te hoge WOZ-waarde direct in uw portemonnee.  De erfbelasting bij een huis wordt berekend over de WOZ-waarde.  U hoeft de WOZ-waarde niet zonder meer te accepteren. Als uw vader destijds geen bezwaar had gemaakt, kunt u dat als erfgenaam alsnog doen door eerst bij de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen. Als u deze nog steeds te hoog vindt, kunt u tegen deze nieuwe WOZ-beschikking bezwaar maken. Stel dat de nieuwe WOZ-beschikking lager is dan bespaart dat erfbelasting. Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking lukt niet altijd. Lees hier verder om meer te weten over waardebepaling woning erfenis.

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel