Kies relevante onderwerpen

Bescherming erfgenamen tegen schulden erfenis

Bescherming erfgenamen tegen schulden erfenis

39% van de kinderen weet niet of hun ouders schulden hebben, bij broers en zussen is dat 73%. En, 94% weet niet of hun ooms en tantes misschien wel schulden hebben. Dat blijkt uit een peiling onder ruim 800 Nederlanders naar familiebanden van Netwerk Notarissen. De onbekendheid van de financiële situatie van familieleden kan vervelende gevolgen hebben bij het afwikkelen van een erfenis. U kunt hierdoor een schulderfenis in uw schoot geworpen krijgen met alle gevolgen van dien. Ik ben daarom blij dat het wetsvoorstel voor bescherming tegen schulderfenissen eindelijk naar de Tweede Kamer gaat. Hierdoor worden erfgenamen beter beschermd tegen een schulderfenis en worden ze minder vaak de dupe van de schulden van een ander.

Bijna 40% van de Nederlanders heeft geen contact met een of meer familieleden. We zien in onze praktijk dat de familiebanden steeds losser worden. In de peiling zien we dat ook bevestigd. Daarnaast zien we in de peiling dat familieleden niet goed van elkaar weten hoe ze er financieel voorstaan. 39% van de kinderen weet niet of de ouders schulden hebben, tussen broers en zussen is dat 73% en van ooms en tantes weet 94% niet of er schulden zijn. Als een kinderloze tante overlijdt, kunnen neven en nichten als erfgenamen in beeld komen. Zij weten onvoldoende van de financiële situatie van hun tante om de erfenis zonder meer te accepteren. Als zij dat namelijk wel doen draaien zij met eigen portemonnee op voor een eventuele schulderfenis.

Zonder dat u het weet kunt u een schulderfenis accepteren. De wet zegt dat u een erfenis kunt accepteren door u te gedragen als erfgenaam. En dat, als er dan schulden blijken te zijn, u die uit eigen portemonnee moet betalen. De wet die nu bij de Tweede Kamer is ingediend, neemt dat probleem niet weg. Er wordt nu wel een stap in de goede richting gezet waardoor erfgenamen tegen schulden die ze niet kennen, worden beschermd.

Het blijft altijd verstandig om u, voordat u een erfenis accepteert of voordat u zich als erfgenaam gedraagt, goed te laten voorlichten over de gevolgen hiervan en de mogelijkheden om u te beschermen. Lees hier meer over de aansprakelijkheid van schulden bij een erfenis

 

Column notaris Meppel, mr. Bart Lever