Kies relevante onderwerpen

Moeten wij verplicht onze zoon laten erven?

Moeten wij verplicht onze zoon laten erven?


Wij staan niet meer op zo'n goede voet met onze zoon. Hij heeft keuzes gemaakt in zijn leven waar wij totaal niet achter staan. Als hij van ons erft, dan valt ons geld in de verkeerde handen. Kunnen wij hem onterven?

 

Er zijn omstandigheden mogelijk waardoor u vindt dat uw kind niet moet erven. Kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Zij zijn dan geen erfgenaam meer. Wel kan een kind dat onterfd is, zijn legitieme portie (minimum deel) opeisen, maar kan ook besluiten dat niet te doen. Als een kind de legitieme portie opeist, moet zijn erfdeel aan hem worden uitbetaald. Niet in alle gevallen hoeft dit erfdeel meteen na overlijden te worden uitbetaald; in veel gevallen hoeft dit pas te gebeuren als beide ouders zijn overleden. De notaris kan u informeren wanneer dit het geval is.


Als u wel wilt dat uw zoon erft, maar u bang bent dat anderen van hem profiteren, dan zou u een zogenaamd bewind over de erfenis kunnen overwegen. In uw testament wordt dan bepaald dat uw zoon wel van u erft, maar dat een bewindvoerder het beheer heeft over zijn erfenis. De bewindvoerder beslist waaraan de erfenis uitgegeven mag worden of juist niet.

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel