Kies relevante onderwerpen

Kleinkinderen in het testament van opa en oma

Kleinkinderen in uw testament

"Ik wil graag iets regelen voor mijn kleinkinderen in mijn testament. Wat zijn daar de voor- en nadelen van?"
 

Kleinkinderen komen steeds vaker voor in een testament, zo blijkt uit een enquête van Netwerk Notarissen in Nederland. 77% van de ondervraagde notarissen ziet dat opa en oma vaker dan voorheen de kleinkinderen in het testament opnemen. Deze ontwikkeling is al sinds 2010 aan de gang. Vanaf 2010 is het stukken gunstiger om je kleinkind een bedrag na te laten. In de praktijk zien we nu terug dat er ook flink gebruik gemaakt wordt van deze vrijstelling voor de erfbelasting.

De bevoordeling van kleinkinderen in het testament gaat ten koste van de ouders van deze kleinkinderen: die krijgen daardoor wat minder uit de erfenis van hun ouder. De kinderloze kinderen ondervinden geen last van de meedelende kleinkinderen. 73% van de notarissen ziet dat het bedrag dat de kleinkinderen krijgen alleen ten koste gaat van wat hun ouders uit de erfenis krijgen.

Uit de enquête blijkt ook dat grootouders het leuk vinden om geld na te laten aan hun kleinkinderen. Bovendien kunnen kleinkinderen het vaak beter gebruiken dan de kinderen van opa en oma. Maar de belangrijkste reden is het besparen van erfbelasting. 95% van de ondervraagde notarissen merkt dat dit de belangrijkste reden is voor het opnemen van de kleinkinderen in het testament. Het is bijna altijd fiscaal gunstig om naast de kinderen ook de kleinkinderen te laten erven. Een kleinkind kan van een grootouder ruim 20.000 euro erven zonder dat daar belasting over moet worden betaald. In de praktijk krijgen de kleinkinderen een geldbedrag in het testament toegekend. De notarissen zien dat in 95% van de gevallen voor deze oplossing wordt gekozen.

Bij meer dan de helft van de ondervraagde notarissen (55%) komt het wel eens voor dat de kleinkinderen niet ten laste van de kinderen meedelen maar zelfs in de plaats van de kinderen erven. De belangrijkste reden is de slechte band met de kinderen die daardoor weleens worden onterfd. Maar ook financiële problemen bij de ouders zorgen ervoor dat opa’s en oma’s voor de kleinkinderen kiezen in hun testament in plaats van de kinderen. Vaak vrezen mensen die een testament maken dat hun erfenis in een bodemloze put van schulden valt. De erfwet biedt veel oplossingsmogelijkheden en testamenten maken we steeds vaker op maat omdat het persoonlijke leven steeds ingewikkelder wordt.