Kies relevante onderwerpen

Uw erfenis aan goede doelen nalaten

Het steunen van goede doelen met uw erfenis (testament)

U kunt op verschillende manieren goede doelen steunen met uw erfenis. U kunt het goede doel voor een bepaald gedeelte tot uw mede-erfgenaam benoemen. U kunt ook regelen dat een goed doel alleen een bepaald bedrag of bepaalde goederen van u gaat krijgen. Zo'n bepaling in uw testament heet een legaat.


Bij veel mensen is nog onvoldoende bekend dat het in een testament niet om grote bedragen hoeft te gaan en dat er naast geld ook zaken als een auto of meubels kunnen worden nagelaten. Toch nemen inmiddels steeds meer mensen een goed doel op in hun testament. Dit komt mede doordat nalaten aan goede doelen vrijgesteld is van erfbelasting en schenkbelasting. De overheid wil met deze vrijstelling het geven aan goede doelen bevorderen. En zo wordt u de mogelijkheid geboden een goede bestemming voor uw geld en goederen vast te leggen en tegelijkertijd de wereld van de komende generaties te verbeteren.

Nalaten goed doel met een testament

Voor het nalaten aan een goed doel is wel altijd een testament nodig. Een goed doel kan nooit automatisch van u erven. Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u aan hen de instructie heeft gegeven een bepaald bedrag over te maken aan het goede doel, moeten zij hierover eerst erfbelasting betalen en het resterende bedrag vervolgens overmaken aan het goede doel. Lees hier meet over een goed doel opnemen in uw testament


U kunt ook aan uw bestaande testament een goed doel toevoegen. Voor het laten aanpassen van uw testament kunt u naar iedere notaris gaan. Het maakt niet uit waar uw testament destijds gemaakt was. Meer informatie over nalaten aan goede doelen vindt u op www.TestamentTest.nl. U ontvangt daar een persoonlijk testament advies.

ANBI-status, wat is dat?

De meeste goede doelen hebben een ANBI-status gekregen van de belastingdienst.  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede doelen met een ANBI-status hoeven geen belasting te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangen. Via www.belastingdienst.nl vindt u alle door de Belastingdienst goedgekeurde ANBI’s.

Voelt u zich nauw verbonden met een goed doel?

Wilt u zorgen dat uw erfenis op een goede manier besteed wordt? Bij leven zou u ervoor kunnen kiezen om geld te schenken, na overlijden kunt u uw erfenis nalaten aan een goed doel. Hoe kunt u nalaten en schenken aan goede doelen vastleggen in een testament? Hoe werkt het en wat zijn de regels? In dit artikel kunt u er meer over lezen.

Dit zegt De Consumentenbond

(“zelf aan de slag met je testament”, geldgids, oktober 2023)

 

In oktober 2023 is er een artikel verschenen in de geldgids van de Consumentenbond. Thuisnotaris wordt met 3 andere online notarisdiensten vergeleken. Thuisnotaris heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor-en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige partij met een 30 minuten persoonlijk controlegesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden, ook voor bijzondere klantsituaties. Met Thuisnotaris ben je het goedkoopste uit om een testament op te stellen.

 

Meer informatie? Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via de live chat of via de email.