Kies relevante onderwerpen

Slim erfbelasting besparen met een goed testament

Slim erfbelasting besparen met een goed testament

Laat erfbelasting niet iets zijn dat u 'overkomt'! Met de keuzes die u nu maakt, heeft u direct invloed op de erfbelasting die bij uw overlijden moet worden betaald. Door het maken van een goed testament en door te schenken, kunt u belasting besparen bij uw overlijden. Op 1 januari 2010 is de wet die de belasting op het erven en schenken regelt, ingrijpend gewijzigd. Daardoor pakken testamenten van voor die datum, mogelijk fiscaal minder gunstig uit dan was voorzien toen het testament werd opgemaakt.

Heeft u nog geen testament? Profiteer dan van de nieuwe mogelijkheden van de gewijzigde wet.

Slim testament

Er zijn verschillende testamenten die tot uitstel of besparing van erfbelasting kunnen leiden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een testament die de betaling van belasting uitstelt naar het moment dat u en uw partner zijn overleden. Er zijn ook testamenten die ervoor zorgen dat hoewel er bij het overlijden van de eerste partner belasting moet worden betaald, er bij het tweede overlijden juist belasting wordt bespaard.

De notaris begeleidt u in het maken van een goede keuze voor een testamentvorm. Daarbij maakt hij berekeningen zodat u kunt zien hoeveel erfbelasting betaald moet worden per testamentvorm. Bij het advies wordt ook uw persoonlijke situatie betrokken. Bijvoorbeeld: wat is de leeftijd van degene die het testament maakt? Wat is zijn vermogen (bezittingen en schulden)? Hoe is de gezinsamenstelling (zijn er ook kinderen uit een eerdere relatie)? Heeft u al eerder een testament gemaakt? De notaris controleert voor u of het testament ook onder de nieuwe wet nog goed uitpakt.

Schenken

Door te schenken maakt u uw erfenis kleiner, zodat er bij uw overlijden minder belasting betaald hoeft te worden. Bovendien profiteert u van de vrijstellingen voor de schenkbelasting, die u ieder jaar kunt gebruiken.

U bespaart de meeste belasting als u kiest voor een slim testament én jaarlijks schenkt. De notaris brengt voor u de mogelijkheden in kaart.

Veel mensen regelen hun testament online

Wilt u een testament opstellen? Thuisnotaris kan u hierbij goed helpen! Er zijn veel notarissen in Nederland waar u een testament kunt laten opmaken. De kosten verschillen per situatie en per aanbieder. Wij raden u aan om online gratis te oriënteren en uw mogelijkheden te ontdekken. Via Thuisnotaris kunnen er, ten opzichte van andere online dienstverleners, aanmerkelijk meer bijzondere situaties goed geregeld worden (bijv. samengestelde gezinnen, kinderen met een beperking). 

 

Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via de live chat of via de email.

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel