Kies relevante onderwerpen

Testamentair executeur

De testamentair executeur

 

Bij het maken van een testament kunt u er voor kiezen een testamentair executeur aan te wijzen. Dit is een persoon (of een erfenisbeheer-stichting) die zelfstandig is belast met de afwikkeling en het beheer van uw erfenis namens uw erfgenamen.

Door het aanwijzen van een executeur worden de erfgenamen niet gezamenlijk belast met de afwikkeling en beheer van uw erfenis. U voorkomt hiermee onenigheid en vertraging bij de afwikkeling van uw erfenis.

De executeur kan zonder medewerking van de erfgenamen aan de slag gaan. Hiermee voorkomt u dat de afwikkeling stil komt te liggen (door bijvoorbeeld onenigheid tussen de erfgenamen). Als executeur kunt u bijvoorbeeld een van uw erfgenamen benoemen of een bekende, ook kunt u er voor kiezen om een notaris of een erfenisbeheer-stichting deze taak te laten uitvoeren.

Indien u zelf erfgenaam bent in een erfenis waarvoor geen testament is gemaakt of indien u zelf als executeur benoemd bent, kunt u er voor kiezen om een notaris of erfenisbeheer-stichting in te schakelen voor het afhandelen en beheren van de erfenis.
De notaris staat voor u klaar om te bemiddelen tussen erfgenamen en de erfenis  snel in goede banen te laten leiden.

 

Ook de sociale media van de overledene kan beheerd worden door een executeur. Nabestaanden kunnen onenigheid krijgen over wat er met de sociale media (zoals facebook en twitter) moet gebeuren. Om dit te voorkomen kunt u een zogenaamde "sociale media executeur" aanwijzen.
Deze persoon vertrouwt u uw accountgegevens toe en u geeft hem/haar de opdracht wat hij met uw online bestaan moet doen. De accountgegevens opnemen in een testament bij de notaris is daarvoor de veiligste manier.

 

Mr Bart Lever, notaris Meppel