Vrijstellingen voor de erfbelasting 2019

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

U bent:Bedrag van uw vrijstelling in 2019

Echtgenoot

€ 650.913

Geregistreerd partner

€ 650.913

Samenwonend partner

€ 650.913

Kind

€ 20.616

Pleegkind

€ 20.616

Stiefkind

€ 20.616

Kleinkind

€ 20.616

Achterkleinkind

€ 2.173

Kind met een beperking

€ 61.840

Ouder

€ 48.821
(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 48.821.)

Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.173

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan  uw vrijstelling? Dan betaalt u geen  erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger  dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt.