Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2021

 Tarieven erfbelasting 2021

 

Waarde erfenis Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders

€ 0 - € 128.750

10%

18%

30%

€ 128.751 en meer

20%

36%

40%

 

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2021. De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

U bent:

Bedrag van uw vrijstelling in 2021

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner

€ 671.910

Kind, pleegkind of stiefkind

€ 21.282

Kleinkind

€ 21.282

Achterkleinkind

€ 2.244

Kind met een beperking

€ 63.836
(Hiervoor gelden voorwaarden. Lees hieronder welke dat zijn.)

Ouder

€ 50.397
(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 50.397.)

Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.244