De Schenkingsvrijstelling 2017

De Schenkingsvrijstelling 2017

 
Iemand die een schenking ontvangt heeft te maken met de schenkbelasting.
Er hoeft pas schenkbelasting betaald worden als je meer krijgt dan het vrijgestelde bedrag, de schenkingsvrijstelling 2017.
Door te schenken verlaag je je vermogen waardoor er later bij je overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden door je erfgenamen. Ook kan hierdoor de zorgbijdrage verlaagd worden.
 

In het belastingjaar 2017 zijn er de volgende schenkingsvrijstellingen:

1. de algemene schenkingsvrijstelling voor 2017: € 2.129,- per ontvanger.

2. de vrijstelling alleen voor de schenking van ouders aan hun kinderen:

 • de jaarlijkse vrijstelling: € 5.320,- per kind;
 • de eenmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen: € 25.526,- per kind, voor zover het kind tussen de 18 en 40 jaar is en niet al eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling;
 • de hierboven genoemde eenmalig verhoogde vrijstelling aan een kind kan nog worden verhoogd tot € 53.176,- per kind, onder de voorwaarde dat het door het kind wordt gebruikt voor de kosten van een dure studie.

3. de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000,- euro per verkrijger (eigen woning schenking).
De belastingdienst stelt hieraan de volgende eisen:

 • jij, of je partner, moet tussen de 18 en 40 jaar zijn als u de schenking krijgt. Ontvangt u de schenking op de dag van uw 40e verjaardag? Dan geldt de vrijstelling ook nog.
 • je hebt niet eerder gebruikgemaakt van een van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking die je van dezelfde schenker hebt ontvangen.
 • je gebruikt het bedrag van de schenking om:
  • een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden
   of je eigenwoningschuld af te lossen
  • een restschuld van je verkochte eigen woning af te lossen
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen
  • je gebruikt de schenking  voor 31 december 2019 voor je eigen woning.
  • Gebruik je de schenking toch niet voor 31 december 2019? Dan moet je dat aan de belastingdienst melden. Dat moet uiterlijk op 31 mei 2020.
  • je hebt in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd dat er geen voorwaarden aan de schenking zitten, of dat de schenking vervalt als je het geld niet op tijd gebruikt voor je eigen woning.
  • je kunt schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en dat je de schenking hebt gebruikt voor je eigen woning.
  • je vraagt de vrijstelling aan in de aangifte schenkbelasting 2017.
  • Gebruik je de schenking toch niet voor 31 december 2019? Dan moet je dat aan de belastingdienst melden. Dat moet uiterlijk op 31 mei 2020.

Het is mogelijk dat je van de verhoogde vrijstelling eigen woning nog gebruik kan maken als je voor 2010 of in 2015 of 2016 gebruikt hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Kijk daarvoor op de website van de belastingdienst voor het overgangsrecht dat hiervoor geldt.

 

Aan goede doelen kan vrij van schenkbelasting geschonken worden als zij als ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn aangemerkt door de belastingdienst. De meeste bekende goede doelen zijn als anbi aangemerkt zodat u daar schenkbelastingvrij aan kunt schenken.
Je kunt in je testament goede doelen iets nalaten door ze tot erfgenaam te benoemen of een legaat op te nemen ten behoeve van het goede doel van je keuze.

Door tijdig een levenstestament of volmacht te maken kun je er voor zorgen dat er (ten laste van je vermogen) kan worden geschonken ook als je je wil niet meer kan bepalen. Bijvoorbeeld bij dementie of een bij een ongeval.