Nalaten aan goede doelen

Betekenisvol voortleven via een nalatenschap aan een goed doel

Steeds meer mensen willen na hun overlijden iets (blijven) betekenen voor de samenleving en nemen daarom een goed doel op in hun testament. Belangrijk hierbij is dat u kiest voor een manier die bij u past. Een schenking doet u bij leven, met een nalatenschap kunt u na overlijden belastingvrij schenken aan een goed doel. Wilt u een goed doel (een deel van uw) geld of goederen nalaten, dan moet u dat laten vastleggen in een testament. Een zelfgeschreven document is in dit geval niet rechtsgeldig. Lees hier meer informatie over hoe u een goed doel opneemt in een testament.

Wat is een ANBI-status?

De meeste goede doelen hebben een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede doelen met een ANBI-status hoeven geen belasting te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangen. Klik hier voor de lijst met goede doelen, ingedeeld in verschillende categorieën. Door op het goede doel van uw keuze te klikken, vindt u alle informatie en een beschrijving van hun doelstelling en activiteiten.

 

Een goed doel opnemen als begunstigde in uw testament. Twee mogelijkheden:

  • Legaat: het goede doel wordt legataris en ontvangt een specifiek geldbedrag of een eigendom (legaat) uit uw nalatenschap.
  • Erfstelling: het goede doel wordt (mede-) erfgenaam en ontvangt (een deel van) het bezit uit uw nalatenschap.

Het voordeel van een legaat is dat het goede doel dit altijd kan aannemen omdat hier geen verplichtingen aan verbonden zijn. Het legaat gaat bovendien voor op de erfdelen van de andere erfgenamen.

Hoe kunt u goede doelen opnemen in uw testament?

Uw wensen om een goed doel te steunen na uw overlijden is eenvoudig vast te leggen in een testament. Dit kan heel eenvoudig online met Thuisnotaris. U maakt hier zelf uw testament en kiest bij het onderdeel nalaten aan goede doelen zelf uw goede doel. U kunt ook meerdere goede doelen opnemen als u wenst. Klik op de link voor een eenvoudig voorbeeld testament. Meer informatie over nalaten aan goede doelen vindt u op de goede doelen website. 

Hoe neem ik een goed doel op in mijn testament?

In de praktijk blijkt dat veel mensen best bereid zijn om een goed doel te steunen na hun overlijden maar dat ze niet goed weten op welke wijzen dit mogelijk is. Ook wordt het onderwerp 'goede doelen steunen' in veel gevallen simpelweg niet besproken als een testament wordt gemaakt bij de notaris. Met de online Testamenthulp van Thuisnotaris kunt zelf geheel vrijblijvend uw mogelijkheden ontdekken. U zit nergens aan vast en beslist zelf of u een testament wilt opmaken waarin u nalaat aan een goed doel. Met uw erfenis geeft u anderen weer een toekomst.